O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Nezapomínejte na anonymizaci

Nezapomínejte na anonymizaci

Zveřejněno: 12.11.2015

Anonymizace smluv a faktur je důležitou součástí jejich zveřejňování. Odstraněním důvěrných informací před jejich zveřejněním jsou splněny legislativní požadavky uvedené např.: zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Proto jsme pro Vás připravili modul, který je integrální součástí IS GINIS a který Vám pomůže zakrýt důvěrné informace, které jsou součástí smluv a faktur. Jedná se o vlastní nástroj, čili data se nikam nepřesouvají a anonymizace probíhá při běžné práci v systému IS GINIS.

 

Výhody produktu

  • Zvyšuje korektnost organizace vůči svým smluvním partnerům
  • Pomáhá naplňovat zákonné požadavky pro zveřejnění
  • Nízké pořizovací náklady
  • Šetří čas a peníze
  • Bezpečná anonymizace v rámci IS GINIS
  • Snížení rizika úniku informací

 

V případě zájmu o další informace, neváhejte nás kontaktovat.

 

Zdroj: www.gordic.cz

Fotky:

Autor:

Mgr. Jaromír Filip

Spisová služba, ECDL

Univerzální lektor schopný jedním dechem fundovaně vysvětlit vše od Spisové služby (SSD, SSL) a její metodiky, přes agendy navázané na spisovou službu (Czech POINT, základní registry, ...) až po ECDL školení a testy.

Energetika
Ubytování a turistika