O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Absolvujte NOVÁ ekonomická školení - ještě letos!

Absolvujte NOVÁ ekonomická školení - ještě letos!

Zveřejněno: 11.11.2013

Vážení zákazníci,

Neustále pro Vás hledáme nové náměty na školení, a to jak z pohledu témat a míst konání, tak profesionálních lektorů. O to víc jsem ráda, že Vám mohu představit ne jednu, ale hned 7 novinek z oblasti ekonomických školení.

Na všechna školení se navíc můžete objednat již nyní a zúčastnit se jich ještě před koncem letošního roku.

  • GINIS DDP (daně, dávky, pohledávky a poplatky - praktický kurz pro uživatele dané aplikace)
  • GINIS Majetek (praktický kurz pomůže osvojit si a rozšířit dovednosti s uvedenou aplikací)
  • GINIS Pokladna (aneb jak v praxi efektivně zadávat pokladní doklady)
  • Práce a mzdy (praktické procvičení metodiky mezd)
  • Mzdová metodika (určeno pro personální a mzdové účetní a pro všechny ostatní, kteří připravují podklady pro mzdy)
  • Práce s GORDIC prohlížečem (jedinečné praktické školení pro živatele všech aplikací GORDIC Vám pomůže získat kvalitní výstupy z GORDIC modulů a efektivně s nimi pracovat)
  • Automatické předkontace (aneb jak prakticky zjednodušit účtování běžných a stále se opakujících operací)

Více  informací a termíny jednotlivých školení najdete na http://www.asi.cz/skoleni.

Věříme, že i přes hektický čas spojený s koncem roku si najdete prostor pro sebevzdělávání a získané informace využijete ve své praxi.

Autor:

Ing. Věra Urbanová

MS Office

Provede Vás světem textů, tabulek, prezentací a dalších PC dovedností.

Je součástí vzdělávacího týmu www.efektivniskoleni.cz, v rámci GORDIC školení je zaměřena především na nabídku ekonomických školení. Současně se věnuje propagaci, prodeji dalších služeb (webové aplikace, www stránky, IT služby aj.) a možnosti dotačních titulů pro veřejný i soukromý sektor. 

 

Energetika
Ubytování a turistika