O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Novela zákona o veřejných zakázkách zrušila povinné elektronické aukce

Novela zákona o veřejných zakázkách zrušila povinné elektronické aukce

Zveřejněno: 14.02.2014

Od 1. dubna roku 2012, kdy vešla v účinnost tzv. velká transparentní novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (“ZVZ”), byla v tomto zákoně zakotvena povinnost použít u veřejných zakázek na vybrané komodity jako způsob hodnocení elektronickou aukci (§96, odst. 5 ZVZ: “Veřejný zadavatel je povinen použít elektronickou aukci při zadání veřejné zakázky na dodávky zboží vymezeného prováděcím právním přepisem.”). Prováděcí právní předpis, který by tyto komodity specifikoval, však nikdy nespatřil světlo světa a ustanovení §96, odst. 5 ZVZ o povinných elektronických aukcích se tak stalo zbytečným.

Od ledna 2014, kdy vešla v účinnost poslední novela ZVZ (v návaznosti na schválené zákonné opatření Senátu), pak bylo toto ustanovení ze ZVZ zcela vyjmuto. Celá tato procedura tedy byla naprosto zbytečná. Jsme toho názoru, že elektronické aukce mohou být dobrým nástrojem pro vyjednání lepších podmínek veřejné zakázky, nicméně nejsou univerzálním všelékem na nemoci, kterými zadávání veřejných zakázek trpí a určitě je lepší, když zadavatel používá aukci dobrovolně než když ho k tomu někdo nutí.

Zdroj: Tendersystems - newsletter č. 2/2014

Autor:

Zuzana Kaňková

MS Office, ECDL testy (Core, Advanced)

Zasvětí Vás do programů MS Office a Windows a ukáže spoustu zajímavých vychytávek a užitečných věcí, které každý uživatel jistě ocení. Hlavní mottem je efektivita a usnadnění kancelářské práce. ECDL testerem je od roku 2005. V roce 2015 získala akreditaci v úrovni Advanced.

Zastřešuje školení a ECDL testy ve školícím středisku Efektivní školení.cz. Spolu s Věrkou Urbanovou neustále připravuje nová témata a lektory.

Energetika
Ubytování a turistika