O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Otevření modulů GINIS Express v novém roce

Otevření modulů GINIS Express v novém roce

Zveřejněno: 11.01.2016

Již začátkem nového roku potřebujeme vystavovat nové faktury, zapisovat došlé faktury a evidovat nové pokladní doklady. Proto není nutné čekat na návštěvu servisního pracovníka, ale každý si nový rok v modulech GINIS Express může založit sám. Jen před samotným otevřením zásadně doporučujeme v každé agendě provést archivaci dat a pak teprve nový rok zakládat.

 

Gordic Express KDF – Kniha došlých faktur

Před otevřením si přes menu Souhrn\ Archivace provedeme zálohu dat.

Nový rok otevřeme přes menu Souhrn\ Nový rok. Zadáme rok 2016 a potvrdíme OK. Počítač se nás ještě zeptá, zda mají všichni uživatelé program ukončený a zda máme dostatek místa pro soubory nového roku. Nejdůležitější dotaz je, zda přidat rok 2015 do souboru KDF.ROK pro možnost dalšího zpracování. Zde odpovíme také Ano a rok 2016 je otevřený. Pokud budeme chtít hradit nějakou loňskou fakturu, do roku 2015 se přepneme přes menu Souhrn\ Změna roku. V Komunikaci s bankou roku 2016 se pak budou nacházet jak úhrady roku 2015, tak 2016, tedy při tvorbě dávky v modulu Komunikace s bankou, kdy chceme hradit loňské faktury se nepřepínáme do loňského roku.

Tento postup otevírání nového roku je stejný i pro vystavené (odeslané) faktury a komunikaci s bankou.

 

Gordic Express POK – Pokladna

Po spuštění pokladny nejdříve zadáme datum např. 31.12.2015. Tím se dostaneme do roku 2015, kde přes menu Pokladna\ Archivace provedeme archív dat. Program ukončíme. Po spuštění pokladny v roce 2016 se v kolonce Datum automaticky objeví aktuální datum s rokem 2016. Po potvrzení klávesou Enter se počítač sám zeptá, Založit nový rok? Zvolíme Ano. 

 

Příspěvkové organizace, nebo obce s hospodářskou činností budou ještě potřebovat nastavit počáteční stav pokladny. Při úvodním přihlášení je zapotřebí zadat datum 31.12.2015. Pak se přes menu Pokladna provede Uzávěrka H a po ní Uzávěrka R. Ta zobrazí hlášku, Počáteční stav nového roku byl nastaven, zkontrolujte ho.

 

Kontrolní hlášení DPH 2016

Pro plátce DPH je vhodné mít nainstalované nejnovější verze KDF, KOF, KXF.

Rozšíření o údaje nutné k novému kontrolnímu hlášení:
- daňový doklad
- ostatní zdanitelná plnění do 10 000

- použít poměr pro odpočet 
- insolvence
Pozor ale všechny tyto údaje jsou jen informativní a slouží jako podklad při přímém vstupu do dat UCR. Kontrolní hlášení se bude provádět z dat UCR. Platí tedy to, co je zapsané v UCR. Pokud jsou tyto údaje změněny v UCR, tak se automaticky nezmění v KDF.

 

 

Autor:

Tadeáš Pechan

Poplatky, přestupky, registry

Zabývá se praktickým školením programů GORDIC, kdy si uživatel vše vyzkouší, ptá se a hned dozvídá...

Během školení Vám lektor vysvětlí vše od salda, vymáhání místních poplatků, tiskových sestav až po generování složenek v programu DDP (GINIS Express i Standard). Dále navázání DDP na pokladnu, finační účtárnu a v komunikaci s bankou spáruje bezhotovostní platby.

Podívá se s Vámi na oblast Přestupků - PRR (vnitřní věci, motorová vozidla, městská policie), Registr obyvatel - ROB (všeobecnou práci s programem a načítání změnových dávek s návazností na Registr obyvatel - Volby - ROV a Matriku).

Energetika
Ubytování a turistika