O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Rozklikávací rozpočet nasazen ve městě Lanškroun

Rozklikávací rozpočet nasazen ve městě Lanškroun

Zveřejněno: 27.02.2014

Společnost GORDIC®  disponuje dlouholetými zkušenostmi v oblasti analýzy a zpracování dat, která jsou zpřístupněna nejen uživatelům zabývajícím se samotnou analýzou a vizualizací, ale i široké veřejnosti. Právě u veřejnosti v poslední době roste poptávka po jednoduché, graficky přívětivé formě uveřejňování přehledu o výdajích a příjmech - po rozklikávacím rozpočtu.

Komu je toto řešení určeno?

Organizacím (především organizačním složkám státu, krajům, městům, obcím a jejich příspěvkovým organizacím), které potřebují zpřístupnit veřejnosti vybraná ekonomická data pomocí interaktivních, graficky srozumitelných výstupů.

Základní filozofie řešení

V případě řešení Rozklikávacího rozpočtu GORDIC® se jedná o přehlednou a srozumitelnou formu prezentace ekonomických dat ze systému GINIS®. Z technologického hlediska je aplikace postavena nad technologií MicrosoftR SQL Server Reporting Services.

Rozklikávací rozpočet umožňuje sledovat hospodaření organizace z různých úhlů pohledu, zejména v oblasti rozpočtu a účetnictví. Jednoduchou rozpadovou formou zobrazuje stav a vývoj čerpání výdajů a plnění příjmů. Jeho podobu je možno upravit na míru, dle požadavků, potřeb a představ zákazníka, zejména, co se týče úrovně detailu jednotlivých reportů.

Prezentace dat prostřednictvím internetového prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, atd.) je pro občany výhodná. Mechanismus aktualizace dat je plně v rukou příslušných pracovníků organizace. K publikaci dat do výsledného úložiště pro zobrazení dochází vždy až po provedení kontrol a po potvrzení kompetentními osobami.

Ve standardní nabídce je připravena sada pohledů dle základního rozpočtového a organizačního členění rozpočtu. Standardní řešení obsahuje dále sadu reportů v členění dle základních rozpočtových kritérií, jako jsou ODPA, POL, UZ, Akce, atd. K dispozici je například pohled na příjmy a výdaje podle jednotlivých odborů nebo detailní pohled na Akce s rozpadem až na primární doklady.

Přínosy

Rozklikávací rozpočet zpřístupní přehled o výdajích a příjmech organizace veřejnosti (v případě příspěvkových organizací také zřizovateli). Jeho realizace je tak významným krokem k posílení transparentnosti hospodaření organizace a jejích organizačních jednotek a k navození důvěry mezi občany a veřejnou správou.

Řešní rozklikávacího rozpočtu města Lanškroun je nyní možné shlédnout na: http://109.108.108.245/greportviewer/

Zdroj: www.gordic.cz

Fotky:

Autor:

Tadeáš Pechan

Poplatky, přestupky, registry

Zabývá se praktickým školením programů GORDIC, kdy si uživatel vše vyzkouší, ptá se a hned dozvídá...

Během školení Vám lektor vysvětlí vše od salda, vymáhání místních poplatků, tiskových sestav až po generování složenek v programu DDP (GINIS Express i Standard). Dále navázání DDP na pokladnu, finační účtárnu a v komunikaci s bankou spáruje bezhotovostní platby.

Podívá se s Vámi na oblast Přestupků - PRR (vnitřní věci, motorová vozidla, městská policie), Registr obyvatel - ROB (všeobecnou práci s programem a načítání změnových dávek s návazností na Registr obyvatel - Volby - ROV a Matriku).

Energetika
Ubytování a turistika