O firm | Kontakty | Povedlo se | Karira | Podpora | Youtube

× Facebook Sledujte ns na Facebooku Vyplat se to ;-)

�vodn� strana�l�nky � Region Tour Gordic v Blansku 2017

Region Tour Gordic v Blansku 2017

Zve�ejn�no: 05.01.2018

Pravideln setkn s naimi zkaznky pouvajc IS GINIS se konalo 1.- 2.6.2017 v oblbenm Wellness Hotelu Panorama nedaleko Blanska v Jihomoravskm kraji.

Dopoledne se konaly pednky rozdlen na dv oblasti. 

Program:

1. oblast

vod zahjen setkn a organizan informace     
GINIS dlouhodob vhled
KYBEZ Zaazen IS GINIS kraje mezi vznamn informan systmy, GDPR, zmny ve vzv 10
Portl obana, formule a mon zpsoby vyuit
Open data
Mobiln aplikace EPK, PRM pestupky pro mstskou policii
Smart City HDL, Majordomus

2. oblast

Sprva elektronickch dokument skartan zen, konverze a nstroje pro jeho snadn zpracovn (SUD, ESR, RAK, ), een pro eIDAS
Transakn protokol a dal nstroje IS GINIS a jejich vyuit v KYBEZ a DRMS
Sprvn agendy PRR, SPR
Jak optimalizovat vystavovn pedpis a mon zpsoby
plateb u pohledvek
Ekonomika PO sehrvn dat pes WUCR automat a prezentace dat PO

Z odprezentovanch tmat astnky zaujal pedevm KYBEZ Zaazen IS GINIS kraje mezi vznamn IS,.. a z druh sti to byla Sprva elektronickch dokument - skartan zen, konverze,...

een pro eIDAS a Jak optimalizovat vystavovn pedpis a mon zpsoby plateb u pohledvek odprezentoval n kolega Ji Ferbnek.

 

Cel akce se vydaila a po prezentan sti nastal chutn obd. Pot voln odpoledne se sportovnmi aktivitami. Pi pknm poas se dalo sedt venku pi dobrm drinku a povdat si s kolegy a se zkaznky. Kdo chtl, mohl vyut i venkovn vyhvan bazn. 

O veern zbavu se zsti postaral DJ Bartk a kad si uil zbavu dle svho. 
 

 

 

 

Fotky:

Autor:

Lucie Trnekov

Organizace kolen, obchodn a redakn innost, marketing

Je soust vzdlvacho tmu. www.efektivniskoleni.cz