O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Nevedu spisovou službu = správní delikt?

Nevedu spisovou službu = správní delikt?

Zveřejněno: 15.04.2016

Ministerstvo vnitra vydalo dne 30. 3. 2016 Stanovisko k výkladu skutkové podstaty správního deliktu podle § 74 odst. 9 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, kterým odpovídá na dotaz Národního archivu v téže věci.

 

Předmětem stanoviska je výklad ustanovení § 74 odst. 9 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., který zní "Určený původce nebo původce uvedený v § 63 odst. 2 se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 63 nevykonává spisovou službu". Odbor archivní správy Ministerstva vnitra pak dovozuje, že porušením povinnosti vést spisovou službu je nejen stav, kdy povinný původce spisovou službu vůbec nevykonává, ale i stav, kdy porušuje jednotlivé podmínky jejího vedení, jak jsou stanoveny v § 63 odst. 3 a 4. Správním deliktem je tedy například i situcae, kdy elektronický systém spisové služby, ve kterém povinný původce vykonává spisovou službu, nesplňuje podmínky Národního standardu pro eletkronické systému spisové služby.

 

Odkaz na dokument: Stanovisko(zdroj umístěni IRMS)

Zdroj: http://www.irms.cz/

Autor:

Petr Juřík

 

Energetika
Ubytování a turistika