O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Městský úřad ve „ tvarůžkovém království“ přešel na GINIS

Městský úřad ve „ tvarůžkovém království“ přešel na GINIS

Zveřejněno: 15.11.2013

Na přelomu roku 2012/2013 proběhl přechod ekonomické agendy, na městském úřadě v Lošticích, které jsou celosvětově vyhlášené výrobou olomouckých tvarůžků. Přechod proběhl z programové řady G0 na GINIS společnosti GORDIC. V této době již někteří referenti využívali moduly GINIS, týkající se spisové služby, matriky a registru obyvatel.

Jak to bylo dříve

Značnou část modulů řady G0 je možné propojit vazbou, či exporty dávek, aby spolu mohly jednosměrně nebo obousměrně komunikovat. Pokud si uživatel například vyexportuje dávku pokladních dokladů z modulu WinPOK – Pokladna, je mu následně umožněno tuto dávku načíst do modulu WInUCR - Účetnictví. Tímto postupem si referent značně zefektivní svojí práci a není nucen doklady zaúčtovat ručně.

Jak je to nově

Proč se vlastně zmiňujeme o provázání modulů řady G0? Město Loštice doposud využívalo provázanosti těchto programů, ovšem ne všech. Na rozdíl od programové řady G0, která je instalována na lokální PC či na síťových jednotkách, je GINIS založen na databázovém principu a umístěn na serveru. To, že GINIS využívá databáze, v jednoduchosti znamená větší možnost provázání a spolupráce jednotlivých modulů. Je tak dosaženo výrazně větší variability nastavení jednotlivých programů pro různé uživatele, podrobnější sledování historie dokladů, poplatníků a jiných prvků, s nimiž se dříve pracovalo. Skvělou součástí GINISu jsou externí subjekty. Co si můžeme pod tímto slovním spojením představit? Externími subjekty, zkráceně nazývanými ESU, se myslí fyzická osoba, podnikající fyzická osoba, právnická osoba a další nepřeberné množství subjektů. Tyto subjekty mají možnost zavádět do systému téměř všichni, co přijdou do styku s GINISem. Hlavní výhodou ESU je, že jsou vytvářeny v jedné databázi. To pro referenty fakticky znamená, že pokud jeden z referentů již do systému zadal, jinak řečeno „vytvořil“ určitý subjekt (například občana Josefa Nováka), nemusí jej jiný referent do dokladu, faktury či někam jinam ručně pořizovat, ale vybere si jej ze společné databáze. 

Na městském úřadě v Lošticích nebyla implementována pouze část ekonomických modulů, ale byl zde nasazován jako kompletní celek, který je potřeba pro korektní chod úřadu.

Výhody i pro občana

Z pohledu občana jsou základním stavebním kamenem úřadu pokladny, kde platí své poplatky. K tomu byl nasazen modul POK – Pokladna. Referent městského úřadu, který s tímto modulem pracuje, může vystavovat pokladní doklady jak příjmové, tak výdajové. Pokud se bavíme například o placení místních poplatků, je v pokladně možné využít párovacích symbolů, které přiřadí platbu do modulu DDP – Daně, dávky, pohledávky. Modul DDP slouží k evidenci předpisů a sledování plateb místních poplatků, nájmů, půjček, pokut a podobně. Účtování předpisů pohledávek probíhá po měsíční uzávěrce. Předpisy se přetahují do modulu FUC – Finanční účtárna a je možné jedním kliknutím předpisy hromadně proúčtovat. Občan Loštic samozřejmě nemusí platit své poplatky pouze hotově, ale může využít platby přes bankovní účet. Aby referent rychle a bezchybně přiřadil všechny platby přes účet, má k ruce skvělého pomocníka, ve formě modulu BUC – Komunikace s bankou. V BUCu je uživatel programu schopen napárovat platby automaticky, dle variabilních symbolů. Je to ovšem možné i manuálně, pokud si to situace vyžaduje. Modul Komunikace s bankou samozřejmě neslouží výhradně k párování platby od občanů, je v něm možné přiřadit i platby k příchozím a odchozím fakturám. K evidenci faktur využívají referenti Loštic dva specializované moduly: KDF – Kniha došlých faktur a KOF – Kniha odeslaných faktur.

Jelikož má město Loštice něco málo přes 3000 obyvatel, je dobrým důkazem, že systém GINIS je vhodný i pro menší organizace. To, že na tomto městském úřadě pracuje menší počet referentů, než je tomu u velkých měst, je výhodou, jelikož bylo možné provést zaškolení nového systému individuálně u jednotlivých referentů, popřípadě v menších skupinách. Individuální přístup k pracovníkům následně zvyšuje rychlost zaškolování.

Samotná realizace

Jednou z prvních fází zaškolení pracovníků bylo vytvoření testovací databáze, na které si mohli zkoušet a procvičit své „první krůčky“ v GINISu. Uživatelé se nemuseli obávat, že při případné začátečnické chybě poškodí ostrá data. Následně byli dle stanoveného harmonogramu zaškolováni již na svém pracovišti. K dispozici měli odborné příručky a v případě nejistoty v určité situaci, byli servisní pracovníci ASI informační technologie s.r.o. VAR GORDIC připraveni k okamžité asistenci přes vzdálený přístup.

Jedním z prvních modulů, které byly zprovozněny, byla Pokladna. Věra Bártová, referentka pracující zároveň s modulem Pokladna a DDP, velmi oceňuje vazbu na modul FUC – Finanční účtárna, využití předkontací z modulu DDP a funkci párovacích symbolů, využitých pro napojení do DDP. „Výrazně mi to šetří práci i čas, když mám pokladnu napojenou rovnou na účetnictví“ chválí si paní Bártová.

Mezi další  fází přechodu z G0 na GINIS, byl převod dat s využitím modulu INT – interface. U modulu DDP je oceňována velká variabilita nastavení, vyhledávací masky poplatníků, nebo možnost sloučení několika příjmů do jednoho, s využitím typů pohybů u předpisů. Tím, že byly nastavené různé typy pohybů, je možné rozdílné účtování předpisů na jednom příjmu. Pro představu zde byly sloučeny nájmy a služby, které dříve byly vedeny jako dva různé příjmy v G0. Externí subjekty (které mimo jiné jsou do budoucna plánovány i do G0) a komplexnost jejich využití jsou hodnoceny velmi kladně uživateli i servisními techniky. Jako ukázku uvádíme jen několik příkladů, celkově však můžeme říct, že pracovníci městského úřadu jsou spokojeni s výhodami GINISu a se zvýšením efektivity své práce díky využívání tohoto systému.

Olomoucké tvarůžky nebo "tvarůžkové Loštice"?

Loštice jsou vyhlášené díky výrobě výborných olomouckých tvarůžku. Kromě obchodu s tvarůžky s kompletním tvarůžkovým sortimentem, zde naleznete automat na tvarůžky, tvarůžkovou cukrárnu s tvarůžkovou zmrzlinou aveřejnosti celoročně přístupné Muzeum olomouckých tvarůžků. V nedaleké restauraci U Coufalů si hosté pochutnávají na specialitách z této sýrové lahůdky. Milovníci pohybu se mohou každoročně v květnu zúčastnit pochodu známého jako Putování za loštickým tvarůžkem. Oblíbený pochod pro pěší i cyklisty pár let oslaví čtyřicáté výročí.

Fotky:

Autor:

Tadeáš Pechan

Poplatky, přestupky, registry

Zabývá se praktickým školením programů GORDIC, kdy si uživatel vše vyzkouší, ptá se a hned dozvídá...

Během školení Vám lektor vysvětlí vše od salda, vymáhání místních poplatků, tiskových sestav až po generování složenek v programu DDP (GINIS Express i Standard). Dále navázání DDP na pokladnu, finační účtárnu a v komunikaci s bankou spáruje bezhotovostní platby.

Podívá se s Vámi na oblast Přestupků - PRR (vnitřní věci, motorová vozidla, městská policie), Registr obyvatel - ROB (všeobecnou práci s programem a načítání změnových dávek s návazností na Registr obyvatel - Volby - ROV a Matriku).

Energetika
Ubytování a turistika