O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Efektivní školení má rostoucí trend!

Efektivní školení má rostoucí trend!

Zveřejněno: 28.02.2017

Jako každý rok jsme provedli bilanci uplynulého období, tedy roku 2016.

Jaké byly naše cíle v minulém roce? 

 1. Rozšířit nabídku lektorů a školení.
 2. Stabilizovat růst z roku 2015.
 3. Zvýšit kvalitu nabízených školení.
 4. Optimalizovat interní procesy spojené s organizací školení.
 5. Rozšířit regiony, ve kterých působíme.

Co se nám podařilo?

 • Získali jsme nové lektory, se stávajícími jsme rozšířili nabídku školení a samozřejmě jsme se také s pár lektory rozloučili. V součtu jsme tedy v roce 2016 pracovali s +/- stejně početnou skupinou lektorů.
 • O to víc jsme potěšeni, že jsme nejen stabilizovali růst z roku 2015, ale dokonce se nám podařilo růst opět navýšit! Oproti roku 2015 jsme proškolili o 15% více účastníků - celkem cca 1400 osob/rok.
 • Zvyšování kvality je pro nás neustálým procesem a plánem pro každý rok. Pečlivě tedy sledujeme spokojenost našich zákazníků, dle potřeby měníme konferenční prostory za vhodnější, reprezentativnější, dbáme na kvalitu zpracovaných podkladů pro účastníky školení - a to vše za meziročně neměnné ceny. Stejným směrem se budeme ubírat i v roce letošním.
 • Optimalizaci interních procesů naši zákazníci sice moc nezaznamenají, nicméně jde o velmi důležitý aspekt, který je součástí přípravy každého školení. Soustředíme se tedy na to, abychom i v letošním roce pokračovali v co nejjednodušších činnostech, maximálním zkrácení úkonů nutných pro přípravu a realizaci každého semináře. Jen tak můžeme mít čas na naše klienty a jejich potřeby.
 • Přiblížit námi nabízené kurzy více účastníkům byl další směr, kterým jsme se v loňském roce vydali - nyní oslovujeme nově účastníky také v regionu Vsetín, Valašské Meziříčí, Nový Jičín či Zlín.

Co nás čeká?

Velká část naší práce se bude věnovat udržení již dosažených milníků. Nicméně se chceme opět posunou dál a neusnout na vavřínech. 

 1. Akreditace metodických seminářů.
 2. Rozšíření nabízených témat.
 3. Affiliate partnerství, díky kterému oslovíme zákazníky v regionech našich partnerů.
 4. Minimálně proškolit stejný počet osob, jako v roce 2016. Optimisticky však věříme v další nárůst v rozmezí 2-5%/rok.
 5. Udržet kvalitu nabízených služeb, nově nabídnout vícedenní kurzy či jednodenní kurzy včetně obědů.
 6. ECDL - rozvoj konceptu, aktivnější nabídka tohoto typu kurzů.
 7. Aktualizace webových stránek.

Děkujeme Vám, našim zákazníkům, že jste součástí našeho dalšího rozvoje!

Autor:

Ing. Věra Urbanová

MS Office

Provede Vás světem textů, tabulek, prezentací a dalších PC dovedností.

Je součástí vzdělávacího týmu www.efektivniskoleni.cz, v rámci GORDIC školení je zaměřena především na nabídku ekonomických školení. Současně se věnuje propagaci, prodeji dalších služeb (webové aplikace, www stránky, IT služby aj.) a možnosti dotačních titulů pro veřejný i soukromý sektor. 

 

Energetika
Ubytování a turistika