O firmě | Kontakty | Povedlo se | Kariéra | Podpora | Youtube

× Facebook Sledujte nás na Facebooku Vyplatí se to ;-)

Úvodní stranaČlánky › Elektronická spisová služba s vazbou na krajskou digitální spisovnu (KDS)

Elektronická spisová služba s vazbou na krajskou digitální spisovnu (KDS)

Zveřejněno: 02.10.2013

V termínu k 18. září 2013 byla v rámci projektu vybudování krajské digitální spisovny předána Krajskému úřadu Olomouc funkčnost vazby zajiš´tující automatizované předávání elektronických archiválií do systému elektronické krajské digitální spisovny k další archivaci. Cílem projektu bylo vymyslet, zrealizovat a ověřit automatizované funkčnosti v aplikacích spisové služby GINIS komunikující pomocí SIP. DIP balíčků s krajskou digitální spisovnou DESA.

Velký důraz byl kladen na uživatelskou přívětivost, jednoduchost a technologickou vyspělost celého řešení. Funkčnosti byly dopracovány jak do tzv. velké spisvky, kterou využívají města, kraje, tak do tzv. malé spisovky SSD, kterou využívají obce a příspěvkové organizace. Pro ilustraci uvádíme náhledy do obou aplikací.

V roce 2014 pak předpokládáme postupné napojování jednotlivých ORP, technologických center, obcí a příspěvkových organizací ke krajské dogitální spisovně.

Fotky:

Autor:

Ing. Zdeněk Kindl

Ředitel společnosti. Ŕídí firemní procesy, rozvoj lidských zdrojů, marketingový mix. Vykonává funkci compliance manažera.

tel. 602564366, email: zdenek.kindl@asi.cz