O firmě | Kontakty | Povedlo se | Kariéra | Podpora | Youtube

× Facebook Sledujte nás na Facebooku Vyplatí se to ;-)

ďż˝vodnďż˝ strana ďż˝ ďż˝lďż˝nky ďż˝ E-faktury v GINIS Standard a videoukázka

E-faktury v GINIS Standard a videoukázka

Zve�ejn�no: 10.05.2019

Podle legislativní povinnosti se od 1. ledna 2019 nově přijímají a zpracovávají faktury elektronicky. Manuálnímu přepisování faktur už odzvonilo.

Tuto povinnost mají všechny ústřední orgány státní správy a jimi podřízené organizační složky státu stanovené usnesením vlády č. 347 ze dne 10. 5. 2017 přijímat elektronické faktury ve formátech stanovených Evropskou směrnicí 2014/55/EU a dále ve formátu ISDOC/ISDOCX (Information System Document) verze 5.2 a vyšší.


Vyjádření z pozice dodavatele informačního systému

Platforma GINIS umí přijmout fakturu v libovolném elektronickém formátu doručenou do datové schránky organizace (ceníková položka 1720 009 – server ePOD).
V modulu KDF – Kniha došlých faktur pak z přijaté elektronické faktury, která byla vystavena podle výše uvedených syntaxí, umí automatizovaně vytěžit dostupné údaje. Na základě nich pak program určí typ dokladu a pokusí se vyplnit základní údaje o dokladu, např. položky věcného profilu, celkovou částku, dodavatele, platební údaje, datum splatnosti, datum zdanitelného plnění, rekapitulaci DPH, apod., pokud jsou tyto údaje v XML souboru uvedeny a podaří se je jednoznačně provázat s údaji evidovanými v informačním systému (ceníková položka 1320 302 – rozšíření - e-fakturace).


Přepisování faktur je konec - jak pracovat s e-fakturou

Modul Kniha došlých faktur byl rozšířen o novou podpoložku e-fakturace. Což znamená zautomatizování celého procesu evidence došlé faktury. Pokud organizaci přijde elektronická faktura, stačí v modulu provést její import a tím dojde k vyplnění položek došlé faktury. Tím se značně eliminuje chybovost zápisu údajů a zrychluje práce při evidenci. Připravte se proto na legislativní povinnost přijímat a zpracovávat faktury v nových elektronických formátech.

Na videu zhlédněte import e-faktury v modulu KDF (Kniha došlých faktur).


zdroj videa: GORDIC

Autor:

Lucie Trnečková

Organizace školení, obchodní a redakční činnost, marketing

Je součástí vzdělávacího týmu. www.efektivniskoleni.cz