O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Unijní eIDAS přichází ...

Unijní eIDAS přichází ...

Zveřejněno: 29.06.2016

Přidávám k problematice eIDAS velmi zajímavý článek od Jiřího Peterky, stálého "okupovatele" tématu elektronických témat v rámci ČR.

Určitě projděte rozbor v jeho článku:

 

Naše právní úprava elektronického podpisu je už poměrně letitá. Pochází z roku 2000 a je tvořena především zákonem č. 227/2000 Sb. (o elektronickém podpisu), který sám vychází z ještě o něco starší unijní směrnice 1999/93/ES (o zásadách Společenství pro elektronické podpisy).

Od roku 2000 samozřejmě došlo k určitému vývoji: například jsme si sami přidali časová razítka a začali používat elektronické značky. Ale byla to spíše postupná evoluce, než nějaká „více revoluční“ změna.

K zásadnější změně dochází až nyní. Vlastně již tento pátek, 1. července 2016, kdy nabudou účinnosti relevantní ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, plným názvem „o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES“. Známější je ale toto nařízení spíše pod jménem eIDAS, od: eID And Signature.

Jak už samotný název nového nařízení napovídá, jeho obsah se týká dvou velkých oblastí: jednou je oblast elektronické identifikace, zatímco druhá se týká „služeb vytvářejících důvěru“. Obě si zaslouží podrobnějšího rozboru, ale zde (v tomto a dalších článcích) se budeme věnovat jen oněm „službám vytvářejícím důvěru“. Protože právě ty zahrnují problematiku elektronických podpisů a souvisejících věcí, jakými jsou například časová razítka, elektronické pečetě či dosavadní elektronické značky. A samozřejmě také fungování certifikačních autorit a celého „zázemí důvěry“.

 

Co by nás mělo zajímat?

... více najdete zde Unijní eIDAS přichází. O co přijdeme u elektronických podpisů?

 

Zdroj: http://www.lupa.cz/

Autor:

Petr Juřík

 

Energetika
Ubytování a turistika