O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Roční zúčtování daně za rok 2013 ve mzdovém modulu WPAM

Roční zúčtování daně za rok 2013 ve mzdovém modulu WPAM

Zveřejněno: 03.03.2014

Roční zúčtování daně za rok  2013 provedeme z adresáře Mzdy 2013 v období 12/2013.

Provádět se bude pracovníkům, u kterých máme zaškrtnuto na kartě políčko Počítat roční zúčtování.

V období 12/2013 zvolíme Zpracování/Čtvrtletní zpracování/Roční zdanění. Zde máme na výběr Pořízení hodnot a Výstup sestav. V Pořízení hodnot zadáváme data, která nejsou uložena v systému, např. úroky z úvěrů, životní pojištění, a to buď přes tlačítko Nový nebo jako Oprava již pořízených hodnot.

Po pořízení změn jdeme na menu Výstup sestavy, vybereme např. podle OSC, ponecháme měsíce od 1 do 12 a jako datum platnosti uvedeme datum, kdy provádíme roční zúčtování daně. Potvrdíme tlačítkem OK a vybereme možnost ANO u následujícího okna s dotazem Počítat poměrné části odpočtů. Po zobrazení nabídky sestav vybereme možnost Výpočet daně a daňového zvýhodnění (grafický). Zobrazenou sestavu uzavřeme a při dotazu, zda Provést zápis ročního zúčtování daně zvolíme možnost ANO a uložíme sestavu do adresáře mezd pro aktuální rok 2014. Tato volba se dá potvrdit jen jednou. Pokud by se sestava spustila znovu a opět potvrdil zápis změn, byly by zapsány na karty ještě jednou.

Případné opravy jde provést u pracovníka přes měsíční změny Daň – dodanění (přeplatek na dani), Daň dodanění – bonus (záporná hodnota).

Pokud požádá o zúčtování daně zaměstnanec, který již není v pracovním poměru, je třeba na jeho kartě zavést platnost na jeden den v měsíci, kdy se vyplácí roční zúčtování daně a na záložce Pracovní poměr v položce Vynětí z evidence vybrat možnost 90-vyp.měs.změn po ukon. PPV. Zaměstnanci pak bude při výpočtu vyplacena pouze částka z ročního zúčtování daně.

Autor:

Martina Půrová Náhrada za nenahraditelnou Ivu Solarovou, člen ekonomického týmu se specializací na mzdy řady G0 i G1, ale i moduly G0: UCR, POK, EMA, KDF, KOF, KXF, PED.

Energetika
Ubytování a turistika