O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Minimální mzda se od 1.8.2013 zvyšuje

Minimální mzda se od 1.8.2013 zvyšuje

Zveřejněno: 04.09.2013

Metodický pokyn k novele NV o minimální mzdě

1.srpna 2013 nabyla účinnosti NV č. 210/2013 Sb., kterým se mění NV č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Minimální mzda stanovuje dopočet do minimální mzdy a stanovuje výši minimálního vyměřovacího základu pro výpočet zdravotního pojištění.

Minimální mzda pro bonus stanovuje minimální příjem pro výpočet daňového bonusu. Hodnoty minimální mzdy a minimální mzdy pro bonus jsou automaticky měněny a použity, a to:
 

V období do července 2013  jsou nastaveny:  

  • Minimální mzda …… 8.000,-Kč
  • Minimální mzda pro bonus ….. 8.000,- Kč  

V období od srpna 2013 dále jsou nastaveny: 

  • Minimální mzda ….. 8.500,-Kč
  • Minimální mzda pro bonus …. 8.000,-Kč


Pokud plat za daný kalendářní měsíc nedosahuje minimální mzdy, je automaticky proveden dopočet do výše minimální mzdy. Pokud plat za daný kalendářní měsíc nedosahuje nejnižší úrovně zaručené mzdy stanovené pro platovou třídu, do které je pracovník v měsíci zpracování zařazen, je automaticky proveden dopočet do výše nejnižší úrovně zaručené mzdy.

V souvislosti se zvýšením minimální mzdy se také změní výše minimálního vyměřovacího základu a výše pojistného na všeobecné zdravotní pojištění,  z toho minimální vyměřovací základ ZP činí  8500,- Kč a minimální výše odvodu ZP činí 1148,- Kč.

§ 362 Společná ustanovení o průměrném výdělku

Pokud je u pracovníka uveden průměr pro náhrady, který je nižší, než minimální mzda, je v momentu použití tohoto průměru při výpočtu použit minimální průměr. Pokud je nastaven druh průměru – Měsíční mzda nebo Pedagogičtí pracovníci, vypočítá se minimální průměr jako podíl minimální mzdy a fondu pracovní doby daného kalendářního měsíce. Pokud jen nastaven druh průměru – Hodinová mzda, je minimálním průměrem minimální hodinová mzda. Minimální průměr je takto automaticky používán při výpočtu příplatků a  náhrad (dovolená, nemoc, překážky na straně zaměstnance apod.).  

Tyto legislativní změny byly zahrnuty v poslední verzi mzdového programu WinPAM, aktualizace proběhla u našich zákazníků v měsíci srpnu.

Autor:

Martina Půrová Náhrada za nenahraditelnou Ivu Solarovou, člen ekonomického týmu se specializací na mzdy řady G0 i G1, ale i moduly G0: UCR, POK, EMA, KDF, KOF, KXF, PED.

Energetika
Ubytování a turistika