O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Novinky mzdového programu PAM

Novinky mzdového programu PAM

Zveřejněno: 23.04.2014

Nová verze mzdového programu PAM podrobněji řeší zadání a výpočet daně z příjmů. Karta pracovníka byla doplněna o zatržítko „Podepsal prohlášení“, zatržením tohoto tlačítka potvrdíte, že pracovník má u Vás podepsané prohlášení daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Údaj o podepsání prohlášení lze měnit i zpětně. Pokud má pracovník více pracovněprávních vztahů, je nutné zatrhnout tento údaj u všech. Toto políčko je nutno zatrhnout ručně, při instalaci nové verze není tento údaj vyplněn automaticky.

Vedlejší políčko „Historie“  Vám dovolí zaznamenat na výplatky do uzavřených měsíců údaj, zda poplatník podepsal prohlášení.

Sestavy

Stávající sestava PAM53012.FRXPotvrzení o zdanitelných příjmech zobrazuje všechny příjmy zdaněné měsíční zálohou daně.  

Od verze WPAM 5.10.3. je k dispozici nová sestava PAM53013.FRX – Potvrzení o zdanitelných příjmech u DPP. Týká se pracovníků, kteří pracovali na základě dohody o provedení práce, nemají podepsané prohlášení k dani a jejich měsíční příjem nepřesahoval 10.000 Kč. Tato sestava by se měla tisknout pracovníkům při ukončení pracovněprávního vztahu ve Vaší organizaci. Toto potvrzení bude pracovníkovi podkladem pro daňové příznání nebo roční zúčtování daně za příslušný kalendářní rok.  

Od  roku 2014 je možné do ročního účtování daně nebo daňového přiznání zahrnout i příjmy zdaněné srážkovou daní, tzn. že poprvé se toto potvrzení použije při ročním zúčtování daně za kalendářní rok 2014.

Fotky:

Autor:

Martina Půrová Náhrada za nenahraditelnou Ivu Solarovou, člen ekonomického týmu se specializací na mzdy řady G0 i G1, ale i moduly G0: UCR, POK, EMA, KDF, KOF, KXF, PED.

Energetika
Ubytování a turistika