O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Průzkum vzdělávání veřejné správy

Průzkum vzdělávání veřejné správy

Zveřejněno: 21.02.2014

Je pro nás velmi důležité znát názory, zkušenosti a potřeby našich zákazníků. Jen tak můžeme dále zkvalitňovat námi poskytované služby a nabízet školení „na míru“.

V měsíci únoru jsme proto oslovili naše zákazníky a požádali je o zodpovězení několika otázek v připraveném dotazníku. Na základě získaných informací se nám podařilo získat důležité podněty pro naší další práci. Vedle zjištění, která témata budou letos pro naše zákazníky aktuální a na co se v rámci školení máme zaměřit, jsme se ptali také na způsoby plánování školení, rozhodovací pravomoci a jiné hodnoty, které ovlivňují skutečnost, zda organizace školení poptává a objednává - viz přiložené grafy.

Letošním tématům vévodí:

 • Účetnictví
 • Legislativa
 • Metodika
 • Produktové školení (GORDIC)
 • PC školení
 • Jiné téma (finanční gramotnost, vodní hospodářství, BOZP, sociální témata, bezpečnost silničního provozu, aj.)

Zajímavé zjištění se také týkalo podmínek, za kterých jsou organizace ochotny spolupracovat při objednávání školení jen s jedním dodavatelem:

 • 37,7%  výhodné cenové podmínky
 • 26,4% zkušení lektoři
 • 24,5%  příprava školení „na míru“
 • 11,3% vhodné téma
 • 11,3% reference
 • 11,3% komplexnost jištění školení pro organizaci
 • 2% nabídka nových školení    

Děkujeme všem, kdo se dotazníkového šetření zúčastnili!

Fotky:

Autor:

Ing. Věra Urbanová

MS Office

Provede Vás světem textů, tabulek, prezentací a dalších PC dovedností.

Je součástí vzdělávacího týmu www.efektivniskoleni.cz, v rámci GORDIC školení je zaměřena především na nabídku ekonomických školení. Současně se věnuje propagaci, prodeji dalších služeb (webové aplikace, www stránky, IT služby aj.) a možnosti dotačních titulů pro veřejný i soukromý sektor. 

 

Energetika
Ubytování a turistika