O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Vazba GINIS na ISEP (PRR, PRM, SPR)

Vazba GINIS na ISEP (PRR, PRM, SPR)

Zveřejněno: 02.10.2016

  • ANO stalo se. K 1.10.2016 byl spuštěn Centrální registr přestupků (ISEP).
  • ANO GINIS je připraven a je možné jej napojit.


PRR – Přestupkové řízení, PRM – Městská policie a SPR – Správní řízení. V okamžiku rozhodování o přestupku je možné z Centrální evidence přestupků načíst evidované přestupky příslušné osoby. Po nabytí právní moci bude možné zapsat údaje o přestupku do ISEP.

 

Kterých pořestupků se to týká :

  • na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, např. přestupky porušující omezení prodeje, podávání a požívání alkoholických nápojů, návykových látek, tabákových výrobků…,
  • na úseku zemědělství a myslivosti, např. neoprávněný lov zvěře...,
  • na úseku obrany České republiky jako například porušení povinnosti uložené k zabezpečení úkolů civilní obrany…,
  • proti veřejnému pořádku, třeba neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci, maření vykázání z obydlí, porušení nočního klidu, znečištění…,
  • proti občanskému soužití, kam spadá například ublížení na cti nebo na zdraví, nepravdivé obvinění z přestupku, způsobení újmy pro příslušnost k národnostní menšině nebo pro etnický původ… 
  • proti majetku, například úmyslné způsobení škody na cizím majetku krádeží, zpronevěrou atd.

 

Fotky:

Autor:

Petr Juřík

 

Energetika
Ubytování a turistika