O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Digitální strategie pro rozvoj měst a obcí 2014+

Digitální strategie pro rozvoj měst a obcí 2014+

Zveřejněno: 03.06.2014

Oč se jedná?

Jedná se o strategii využití informačních a komunikačních technologií (ICT) pro moderní správu měst a obcí v ČR v letech 2014 – 2020. Schválený dokument „Digitální strategie pro rozvoj měst a obcí 2014+“ bere v úvahu potřeby územních samospráv a vychází z dosavadních znalostí a zkušeností v oblasti uplatňování informačních a komunikačních technologií v území. 

Komu je určená?

Strategie je určena všem klíčovým aktérům v oblasti digitalizace veřejné správy v ČR. Účelem strategie je vytvořit rámec pro další společný postup územních samospráv a státu při modernizaci veřejné správy s využitím ICT ve městech a obcích ČR v období 20014 – 2020 a napomoci k vytvoření nezbytných podmínek pro realizaci této strategie. 

Dokument rovněž odráží poznatky získané ze vzájemné spolupráce územních samospráv na národní i mezinárodní úrovni a respektuje organizační model i způsob financování veřejné správy. 

Co je cílem?

Moderní, efektivní a sebevědomá veřejná správa měst a obcí využívající ICT nejen k zajištění kontaktu občanů a podnikatelů s úřady, ale rovněž k zajištění odborných činností samosprávy ve prospěch zvyšování kvality života, udržitelného rozvoje a konkurenceschopnosti, stejně jako k posilování transparentnosti a participace občanů, efektivního řízení a k rozvíjení spolupráce.

Jaké jsou podmínky realizace?

Pro efektivní realizaci strategie jsou nezbytnými podmínkami: 

  • Zařazení modernizace s využitím ICT mezi priority. 
  • Zajištění finančních zdrojů z rozpočtů samospráv, státního rozpočtu a z dotačních titulů, případně formou partnerské spolupráce veřejné a privátní sféry.
  • Uplatnění osvědčených metod plánování a řízení. 
  • Uvážlivý postup při přípravě projektů a realizace veřejných zakázek.
  • Respektování postupů specifických pro oblast ICT - aplikování moderní architektury při rozvoji systémů, využívání standardů, aj.
  • Zajištění dostupnosti infrastruktury a využívání elektronických služeb pro uživatele, využívání moderní sdílené infrastruktury na straně veřejné správy.
  • Péče o zvyšování odborných dovedností a znalostí, a to na straně pracovníků veřejné správy i na straně uživatelů.
  • Součinnost subjektů veřejné správy na všech úrovních – obce, města, kraje, stát.
  • Spolupráce a výměna zkušeností s dalšími územními samosprávami v ČR i v zahraničí.

Přílohy:

digitalni strategie smo (1).pdf [616.25 KB]

Autor:

Ing. Věra Urbanová

MS Office

Provede Vás světem textů, tabulek, prezentací a dalších PC dovedností.

Je součástí vzdělávacího týmu www.efektivniskoleni.cz, v rámci GORDIC školení je zaměřena především na nabídku ekonomických školení. Současně se věnuje propagaci, prodeji dalších služeb (webové aplikace, www stránky, IT služby aj.) a možnosti dotačních titulů pro veřejný i soukromý sektor. 

 

Energetika
Ubytování a turistika