O firmě | Kontakty | Povedlo se | Kariéra | Podpora | Fotky | Youtube

× Facebook Sledujte nás na Facebooku Vyplatí se to ;-)

Úvodní stranaKariéra › Kodex chování

Kodex chování

05.03.2019

Společnost ASI má zavedený Compliance program a Etický kodex. Tento proces je se souhlasem převzat od společnosti GORDIC a upraven na podmínky společnosti ASI informační technologie s.r.o. dále jen ASI. Celý proces zakazuje veškerá nelegální jednání. Všichni zaměstnanci ASI, ale i všechny subjekty (společnosti, konzultanti, agenti, zástupci, atd., včetně zaměstnanců těchto subjektů) jednající ve jménu a ve prospěch ASI či v jejím zastoupení, nebo subjekty v takovém postavení, které by mohlo být vnímáno jako jednání ve jménu a ve prospěch společnosti ASI či v jejím zastoupení jsou povinni jednat v souladu s právem a dbát, aby nedocházelo k jeho porušování. 

Společnost ASI tímto deklaruje svojí základní zásadu a upozorňuje všechny subjekty, které podléhají působnosti tomuto Etickému kodexu, že je pro ni nepřípustné tolerovat jakoukoli formu jednání a trestné činnosti či neetické činnosti, která by jí mohla být přičítána jako činěná v jejím zájmu nebo v její prospěch, a to zejména pak trestná činnost, která je podřazena pod ustanovení Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Jakékoli takové jednání je naprosto nepřípustné a je v přímém rozporu s požadovanými základními pravidly jednání společnosti ASI a v přímém rozporu se zájmy společnosti ASI a jejího vedení.

Etický kodex
Etický kodex byl vytvořen za účelem posílení řízení společnosti a dobrovolných aktivit v duchu uznávaných mezinárodních doporučení a je důležitou součástí Compliance programu.
Etický kodex vymezuje obecně uznávané etické zásady týkající se:
·         dodržování právních předpisů,
·         jednání zaměstnanců a obchodních partnerů se zákazníky,
·         pravidel střetu zájmů, pravidel zacházení s informacemi a povinnost mlčenlivosti,
·         řešení stížností a podnětů.
·         žádosti o dar, sponzorský příspěvek

Etická linka a pravidla jejího použití
Jako součást compliance programu byla zřízena Etická linka na adrese zdenek.kindl@asi.cz, jejímž prostřednictvím je možné učinit anonymní podání viz formulář níže a oznámit tak podezření na zjištěné neetické jednání, které se týká zejména:
·         porušení právních předpisů,
·         porušení interních norem společnosti,
·         porušení pravidel Etického kodexu.
 
Všechna nahlášená oznámení týkající se neetického jednání řeší Compliance manager společnosti – Ing. Zdeněk Kindl. V jeho působnosti je tedy detailní prošetření učiněných oznámení a z toho pak vyvození patřičných důsledků.

Oznamovatel může učinit podání s odkazem na své kontaktní informace nebo zcela anonymně. Veškeré osobní údaje budou shromažďovány, zpracovány a použity v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.
 
Kontaktní údaje na Compliance managera:
Ing. Zdeněk Kindl
tel. 602 564 366
email: zdenek.kindl@asi.cz
 

Napište nám


* Položky označené hvězdičkou jsou povinné

Autor:

Ing. Zdeněk Kindl

Ředitel společnosti. Ŕídí firemní procesy, rozvoj lidských zdrojů, marketingový mix. Vykonává funkci compliance manažera.

tel. 602564366, email: zdenek.kindl@asi.cz 

 

Přílohy:

asi kodex.pdf [212.21 KB]

Benefit program
Kodex chování
Firemní rekreace
Všechny články
Zaměstnanci
Firemní kultura
Společenská odpovědnost

Autor: Ing. Zdeněk Kindl


Gorinfo -->
Energetika
Ubytování a turistika