Školení BOZP a PO pro zaměstnance z ASI informační technologie - ASI informační technologie s.r.o. - Mohelnice

Kariera

Úvodní stranaKariéra › Školení BOZP a PO pro zaměstnance z ASI informační technologie

Rozšířujeme tým - hledáme správce informačních systémů

 Hledáte zajímavou práci? Hodláte získat zkušenosti a stát se specialistou v oblasti informačních technologií organizací veřejné správy, samosprávy? Motivuje Vás odměna vázaná na výkon, znalosti a schopnosti?   Popis Vaší činnosti: Technická podpora provozu HW, SW LAN a IS z řad zákazníků veřejné správy, samosprávy Školení a podpora provozu uživatelů v LAN Analýza a návrhy řešení požadavků uživatelů Zaváděn...

05.03.2019 Přečíst celé

Školení BOZP a PO pro zaměstnance z ASI informační technologie

17.05.2019


 V pondělí 6. května v naší učebně proběhlo dvouhodinové školení na téma Bezpečnost práce na pracovišti a požární ochrana s odbornicí na problematiku s paní Ing. Šinclovou.

Prošli jsme si konkrétní situace a každý z nás absolvoval test o základních znalostech, které jsou nedílnou součástí při ochraně zdraví zaměstnanců, bezpečí a předcházení materiálních škod.

  • Ohledně péče o zdraví na pracovišti jsme si zmínili, na která opatření je nutné dbát a jak jednat v případě, že k nehodě dojde a jak ji ohlásit a zapsat.
  • Zopakovali jsme si, kde se v budově firmy nachází hasicí přístroje, a který k čemu slouží a nahlédli jsme i do evakuačního plánu.

Tohle školení je nutné opakovat jednou za 2 roky.


Fotky:


Autor:

Lucie Trnečková

Organizace školení, obchodní a redakční činnost, marketing

Je součástí vzdělávacího týmu. www.efektivniskoleni.cz