Aktuality

Úřadem do oblak

 Známek dobře fungujícího úřadu je několik. Jsou to například včas odbavené požadavky občanů, kvalitní služby obce, efektivní investice a minimalizace provozních nákladů. Jak ušetřit na provozu a...

04.01.2021 číst více
Vzdálená plocha je mrtvá, ať žije Vzdálená plocha

Co to vlastně Vzdálená plocha je Pokud spravujete počítače, určitě jste o připojení ke vzdálené ploše slyšeli, a pravděpodobně jste tento nástroj pro vzdálenou správu od společnosti Microsoft ales...

04.01.2021 číst více
Microsoft Azure - Cloudové řešení pro každého

Cloud je v IT stále více skloňované téma, a dle nás zcela oprávněně. Co to ale cloud je? Cloud jako takový je v zásadě pouze označení pro vzdálené servery nebo služby, které nám poskytují programové...

04.01.2021 číst více
EPK – elektronická podpisová kniha je nový modul řady GINIS Express

Díky novému modulu Elektronická podpisová kniha (dále jen EPK) si zjednodušíte a urychlíte schvalovací proces na Vaší organizaci. Již žádné papíry a pobíhání po organizaci. EPK úzce spolupracuje s&...

29.12.2020 číst více
Provázanost ekonomických modulů se spisovou službou

Jsme zase blíže k plné digitalizaci Vaší organizace. Provedli jsme zlepšení v provázání spisové služby GINIS Standard s ekonomickými moduly GINIS Express. Spisovka a ekonomika jsou scho...

29.12.2020 číst více
Rozklikávací rozpočet – transparentní prezentace ekonomických dat měst a obcí

Snadný a rychlí přístup k základním přehledům z oblasti rozpočtu, smluvních vztahů či hospodaření příspěvkových organizací, to je rozklikávací rozpočet firmy GORDIC.   V letošním...

29.12.2020 číst více
Jak vytvořit návrh rozpočtu na příští rok snadno a rychle?

Přeci v modulu UCR řady GINIS Express!   Již delší dobu mají uživatelé programového vybavení GINIS Express od firmy GORDIC jednoduchý nástroj pro vytváření návrhu rozpočtu příštího roku a...

29.12.2020 číst více
Technologie
Bezchybné volání služeb ISZR z technologického centra

Nejdříve několik vybraných pravidel připojení k ISZR: Každý správce AIS si musí pro připojení jím spravovaných AISů k vnějšímu rozhraní ISZR zajistit minimálně jednu pevnou IP adresu....

28.12.2020 číst více
Význam vzdálených servisních kontrol

Zákazníci, mající s naší firmou servisní smlouvu už ví, že vždy ke konci kalendářního měsíce provádíme servisní kontroly. Servisní kontrola spočívá v dohledu nad jejich serverem nebo i jen...

28.12.2020 číst více
Servisní návštěvy v roce 2021

Rok 2020 je bezesporu rokem velkého tématu – Covid. Změnil životy mnoha lidí. Naučili jsme se s rouškami žít, ale i pracovat. Naše životy Covid změnil a měnit i nadále bude. Mnoho firem muselo uk...

22.12.2020 číst více
Technologie
Tipy jak rozeznat podvodné emaily

V poslední době opět zesílily útoky hackerů na naše počítače. Útočí na nás formou phishingu. Jde o podvodný e-mail podepsaný známou institucí (banky, pojišťovny, atd.). Ve skutečnosti m...

22.12.2020 číst více
Legislativa
Služby, které realizujeme během voleb

Poslední dobou jsou v naší republice každý rok nějaké volby. Některé roky (až do roku 2027) půjdeme k volebním schránkám i dvakrát ročně. V letošním říjnu proběhly volby do zastupitelst...

22.12.2020 číst více
Zkušenosti z certifikace Microsoft Azure Fundamentals

Svět technologií v IT se neustále mění, jde kupředu a my samozřejmě jdeme s ním. Stále více se rozmáhají cloudová řešení, kdy si organizace nevydržují vlastní infrastrukturu, která stojí mno...

22.12.2020 číst více
Legislativa
Jaké volby nás čekají v roce 2021 a v dalších letech?

Do roku 2030 nás čekají, až na jednu výjimku, každý rok volby. Volební prázdniny budou jen v roce 2027. Někdy půjdeme v jednom roce k volebním urnám dokonce i dvakrát. Zde je přehledný...

22.12.2020 číst více
Konec Internet Exploreru

Již delší dobu se diskutuje o ukončení podpory dříve velice oblíbeného prohlížeče Internet Explorer. Nyní už víme, že podpora tohoto prohlížeče opravdu končí, a to v letošním roce. Bude nahrazena pro...

21.12.2020 číst více
Příprava porad - snadno a jednoduše - USN

  Usnesení a porady Pracujete ve státní správě? Na obci či městě? Zpracováváte a připravujete různá jednání ať už komisí, zastupitelstva, rad a porad? Tak právě pro Vás je určen náš modul USN –...

21.12.2020 číst více
Konec podpory staré verze Spisové služby

Jistě jste si všimli, že byl na Technologických centrech přidán odkaz na novou verzi spisové služby SSD05. (viz. příloha 1) Tato verze je Vám již plně k dispozici a přihlásíte se do ní stejným způsob...

21.12.2020 číst více
Školení pro rok 2021

I v této nelehké době máme pro Vás, jako každý rok, připravená školení různého druhu a zaměření. V letošním roce jsme bohužel mnoho školení, na které jste se těšili a přihlásili, museli zrušit. Proto...

21.12.2020 číst více
Školení Elektronické spisové služby pro PO pořádané Olomouckým krajem

Olomoucký kraj v letošním roce uspořádal pro své příspěvkové organizace Metodické školení vedení elektronické spisové služby. Školení bylo určeno pro ředitele příspěvkových organizací, aby byli infor...

21.12.2020 číst více
Stálá nabídka Technologie
Portál občana aneb proč (ne)chodit po úřadech

Určitě také nemáte rádi nutné návštěvy úřadů. Jak to tedy provést, abychom mohli vše vyřídit, ale přitom nemuseli absolvovat osobní návštěvu úřadu? Co proto může udělat úřad? Je to naprosto jednoduché...

21.12.2020 číst více
Podpora rozpočtového provizoria v GINIS Standard

Na některých úřadech v těchto dnech reálně hrozí, že bude muset organizace příští rok zahájit v režimu rozpočtového provizoria.  Proto firma GORDIC pro GINIS Standard připravila jednoduchou podp...

21.12.2020 číst více
Rozšíření stávající spisové služby SSD o skartační řízení

Rozšíření elektronické spisové služby SSD o část Spisovny je určeno pro správu centrálních spisoven a evidenci dokumentů v před-archivní péči. Umožňuje příjem dokumentů do spisovny, sledovat a kontrol...

21.12.2020 číst více
Adventní čas vánoce a klid

Vážení obchodní přátelé,  současná doba sice není úplně jednoduchá a opravdu nabádá k opatrnosti, solidaritě a zodpovědnému chování ke svému okolí. Přes všechny tyto nástrahy, které n...

11.12.2020 číst více
DDP a konec roku 2020

 Vážení uživatelé, vzhledem k blížícímu se konci roku, nutnosti provést uzávěrky modulu DDP a následné generování předpisů na další období, připomínám pouze pár infomací. Pokud budete požadavat...

11.12.2020 číst více
Workshop

Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu jsme byli nuceni zrušit dlouho plánovaný dvoudenní workshop obchodních činností. Jeho realizace jsme se však nevzdali a uskutečnili jsme jej pomocí videokonference...

30.11.2020 číst více
Zkušenosti s moduly PAM a PER

Zeptali jsme se našich zákazníků, jak probíhala implementace PAM a PER na jejich úřadě a jak se jim s moduly mezd a personalistiky pracuje nyní. Dovolili jsme si oslovit Mgr. Zdenu Zahradníkovou z Ob...

27.11.2020 číst více
Tvorba webových stránek - aneb co se povedlo za rok 2020.

Optimalizace naší stránky ASI + Portal Byla provedena změna našich webových stránek s novou grafikou a naším logem, dle nových standardů HTML5, CSS3, JS ASI.CZ Dále jsme upravili portál pro naši...

23.11.2020 číst více
Moduly PAM a PER - implementace na Obci Libina

 Implementace mzdového systému na Obecním úřadě Libina Během května loňského roku a letních prázdnin probíhala implementace a zaškolení pracovnice Obecního úřadu Libina do problematiky a fu...

23.11.2020 číst více
Co vše by měla splňovat webová stránka?

Smysl nových webových stránek Proč chci dělat nový web? Čeho má web dosáhnout, jaký je cíl? Pro koho jsou webové stránky určené? (Pro oslovení nových nebo stávajících kli...

22.11.2020 číst více
Cloudové řešení pro EKONOMIKU používá čím dál více organizací

Dnešní doba opravdu nepřeje každodenímu chození do práce. Ať už se nám chce nebo nechce, někdy je potřeba zůstat doma a pracovat na takzvaném "HOME OFFICE". Ale jak to vše provést, když máme veškeré...

12.11.2020 číst více
Otestování webové aplikace ude.tcssl.cz

Ziskali jsme osvědčení o přístupnosti webové aplikace Úřední desky měst a obcí ude.tcssl.cz od společnosti - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky. Webová aplikace Úřed...

09.11.2020 číst více
Provedené služby v rámci migrace technologického centra do MS AZURE

 V rámci migrace technologického centra z HW města Lanškroun na technologie MS AZURE byly námi realizovány tyto služby: a. Přenos systému elektronické spisové služby SSD01 a implementace ve...

05.11.2020 číst více
22. 9. 2020 proběhl technologický den na GINIS Express

 I v době koronavirové firma GORDIC pro své zaměstnance, spolupracovníky pořádá technologické dny s cílem zlepšit naše znalosti a seznámit nás s novinkami jednotlivých programů. Školení však prob...

05.10.2020 číst více
Technologie
Vkládání položek Google

 Vkládání dokumentů, prezentací, tabulek a formulářů Google Pokud máte dokument Google atd. A chcete jej vložit na svou stránku, je to velmi snadné. Musíte být trochu obeznámeni s HTML....

18.09.2020 číst více
Komplexní školení Facebook marketingu

3 září 2020 a druhý termín 4 září 2020 se konalo obsáhlé dvoudenní školení na Facebook marketing. Práce spočívala především v práci s Facebook Business Managerem. Je to p...

05.09.2020 číst více
Stálá nabídka
Google Moje firma - Komunikujte se zákazníky zdarma na Googlu

Zaujměte zákazníky díky kvalitnímu firemnímu profilu V profilu můžete zveřejnit fotky a nabídky, kterými ukážete, čím je vaše firma jedinečná. Zákazníkům tak dáte důvod, aby si vás vždy zno...

11.08.2020 číst více
Připomenutí - jak odeslat schválení/ neschválení účetní závěrky

 Má již vaše organizace schválenou účetní závěrku? Pokud ano, zde je postup, jak výkaz o schválení/ neschválení vyplnit a odeslat.    Schválení účetní závěrky za účetní období r...

16.06.2020 číst více
TOP Legislativa Stálá nabídka
Elektronická pečeť a časová razítka v prostředí Spisové služby GINIS

 Jednou z komponent, na kterých je v rámci EU budována důvěra v elektronické transakce a dokumenty, je elektronická pečeť. Stejně jako u elektronických podpisů existuje několik druhů elektronický...

23.05.2020 číst více
Hodnocení implementace IS GINIS 384

 Dobrý den, v nedávné době ve Vaší organizaci byly provedeny služby spojené s aktualizací Vašeho klíčového informačního systému GINIS Standard a to spisové služby, ekonomických modulů a registrů....

07.04.2020 číst více
Přístup k ekonomické platformě GINIS Express odkudkoliv – to jsou výhody cloudového řešení

 Nejen v dnešní době, kdy firmy nařizují svým zaměstnancům práci z domu (homeoffice), ale i v době kdy se Vaše úkoly kupí, uzávěrky se blíží, rodina si stěžuje, že Vás skoro nevidí...

31.03.2020 číst více
GINIS rozhraní POST - HYBRIDNÍ POŠTA

Co je Hybridní pošta ? Rozhraní elektronického podání zásilek s následným hromadným tiskem dokumentů, obálek včetně strojové kompletace s finálním předáním a to vše prostřednictvím POSTSERV...

17.03.2020 číst více
Důležité sdělení pro zákazníky

Vážení zákazníci, v důsledku preventivních opatření a ochrany zaměstnanců i zákazníků proti koronaviru je naše firma do odvolání převedena na fungování pomocí home office/vzdálené správy.  Zrušen...

16.03.2020 číst více
TOP Stálá nabídka
Synchronizace úložiště dokumentů s MS AZURE Blob

V poslední době více než kdy jindy probíhají i cílené útoky pomocí kryptovirů na počítačové vybavení organizací nejen ve státní správě. Systém GINIS proti nim umíme efektivně chránit díky komplex...

09.03.2020 číst více
Město Albrechtice využívá cloudového zálohování

 Odborný bulletin pro uživatele informačních systémů ve veřejné správě GORINFO 1.2020 Gorinfo_01_2020.pdf...

06.03.2020 číst více
Legislativa
Rozvoj spisové služby – postřehy nejen z distribuce

Rozvoj spisové služby – postřehy nejen z distribuce Rozvoj elektronizací spisových služeb úřadů je v poslední době velice skloňované téma, a to hlavně díky aktivitě „shora“, a to převážně...

03.03.2020 číst více
Město Albrechtice využívá cloudového zálohování

Město s téměř čtyřmi tisíci obyvatel dokazuje, že digitalizace úřadu není záležitostí pouze velkých měst. Radnice kromě řady prvků eGovernmentu využívá cloudového zálohování, a to jak databáze, tak úl...

10.02.2020 číst více
Vánoční večírek v Laser Aréně Olomouc

 Ve čtvrtek 12.12.2019 jsme slavili příchod vánočních svátků návštěvou Laser arény v Olomouci a slavnostním obědem v příjemné restauraci s skvělým jídlem LOBSTER v centru Šantovka....

19.12.2019 číst více
Legislativa Stálá nabídka Novinka
e-Neschopenky v modulech řady GINIS Standard, GINIS EXPRESS PAM, GINIS EXPRESS SQLPAM

Od 1.1.2020 zahájí ČSSZ provoz systému eNeschopenky (zk. č.259/2017Sb. a č.164/2019Sb.) Nový rok - nové podmínky Pro ČSSZ bude významným datem 1. 1. 2020, kdy zahájí ostrý provoz povinného...

21.11.2019 číst více
Legislativa Stálá nabídka
Elektronická faktura v systému GINIS Standard a GINIS Express SQL

 Elektronická faktura vychází ze zákona o zadávání veřejných zakázek, kde je v § 221 uvedeno, že zadavatel nesmí odmítnout elektronickou fakturu vystavenou dodavatelem za plnění veřejné...

21.11.2019 číst více
Legislativa Novinka
Legislativní změny pro ověřování nový zákon č. 279/2019 Sb

Legislativní změny pro ověřování  Vážení uživatelé.  Dne 6. 11. 2019 vyšel nový zákon č. 279/2019 Sb., který mění některé zákony na úseku vnitřní správy, a to i zákon o ověřování, a vyhláš...

21.11.2019 číst více

Zobrazit další články →