Aktuality

Úvodní stranaAktuality

 ASI informační technologie s.r.o. - Mohelnice

Zkušenosti s nasazením elektronických pečetí

02.12.2019


Kvalifikované elektronické pečeti – příklady implementací

Elektronická pečeť je na úřadech stále značně skloňované téma, a vzhledem k ne zcela jasné legislativě a stále se vyvíjející metodice se i díky tomu nelze divit, že elektronickou pečetí stále mnoho úřadů nedisponuje. a GORDIC i naši distributoři dělají vše pro to, abychom tento stav zvrátili.

GORDIC se za účelem poskytnutí služby Vzdáleného pečetění spojil s První certifikační autoritou (I.CA), a díky tomu disponujeme certifikovanými pracovníky pro vydávání elektronických pečetí, díky čemuž můžeme našim zákazníkům tuto službu poskytnout s maximální mírou komfortu.

Samotný proces vydání elektronické pečeti je v našem podání na žadatele celkem nenáročný. Na počátku je vždy naše nabídka zřízení služby, popřípadě dotaz nebo žádost od našich zákazníků. Po ověření, zda žadatel již nemá uzavřenou smlouvu přímo s I.CA, úspěšném zobchodování a přijetí nabídky se v dohodnutém termínu dostaví náš operátor registrační autority I.CA, k zákazníkovi. Pro zřízení služby vzdáleného pečetění je nejdříve zřídit klientovi takzvanou Aktivační kartu služby vzdáleného pečetění, která následně slouží k vygenerování přístupu k vlastní elektronické pečeti.

Operátor pomůže žadateli s vyplněním žádosti, ověří osobu vůči občanskému průkazu a po potvrzení správnosti údajů a podpisu vytištěné žádosti ve dvou vyhotoveních tuto odesílá pomocí operátorské aplikace do I.CA. Na straně I.CA dojde během několika minut k ověření a zpracování žádosti, načež je vydán na aktivační kartu komerční certifikát, operátor vytiskne smlouvu o poskytování služeb s I.CA ve dvou vyhotoveních.

Po podpisu smlouvy ke komerčnímu certifikátu přichází podání žádosti o pečeť samotnou. Tato je obdobná jako žádost o zřízení aktivační karty, avšak operátor nyní ověřuje zástupce žadatele proti dvěma dokladům totožnosti – kromě obřanského průkazu se pak většinou jedná o řidičský průkaz nebo pas. Po kontrole zadaných údajů a podpisu tištěné žádosti je znovu tato odeslána operátorskou aplikací, načež je zpravidla během několika minut zpracována na straně I.CA, načež je certifikát pečeti vygenerován na zabezpečeném prostředku (HSM) pod správou certifikační autority, a vytištěna smlouva o používání elektronické pečeti ve dvou provedeních.

Po podpisu smlouvy operátor zasílá identifikaci klienta (města) a zástupné osoby (obvykle starosta) a sériová čísla vygenerovaných certifikátů pomocí e-mailu technikům v I.CA, kteří tyto údaje spárují na vnějším rozhraní služby. Po potvrzení technikem může buďto zákazník sám, nebo s naší pomocí vygenerovat pomocí aktivační karty tzv. aktivační soubor. Po odeslání čísla aktivačního souboru technikům I.CA náš operátor následně zavádí přístup ke službě vzdáleného pečetění do spisové služby, testuje funkčnost, a následně zpřístupní službu vzdáleného pečetění vybraným pracovníkům a automatickým chodům.

Celému tomuto procesu obvykle předchází, nebo následuje metodické školení k elektronickým pečetím, a následně případné osobní metodické konzultace.

Mezi námi (ASI informační technologie s.r.o., VAR GORDIC) obsloužená města patří například Šumperk, Javorník, Štíty, Město Albrechtice nebo Loštice, z obcí je to pak například třeba Libina. Vydáním kvalifikovaného certifikátu pro službu vzdáleného pečetění totiž proces implementace ani pro zákazníka, ani pro nás nekončí. Úředníci si často nejsou jisti, kdy použít pečeť a kdy podpis. K tomuto jsme jim metodicky nápomocni jak individuálně, tak i formou oficiálních školení například s panem Mgr. Vítem Cvrčkem.

Dle vyjádření našich zákazníků jsou naši operátoři, to jest osoby pověřené k vydávání certifikátů elektronické pečeti vstřícní a profesionální. Například Mgr. Jolana Slavíková, která odpovídá za vedení spisové služby v městě Loštice, hodnotí celkově službu pečetění na dálku kladně, mezi důvody uvádí například nízké pořizovací náklady, nebo že jejich dokumenty díky pečetím neopustí úřad bez prokazatelnosti správnosti původu Kladně hodnotila i školení, které absolvovala pod panem Mgr. Cvrčkem.

Ve Štítech pak v době psaní pečeti využívají téměř výhradně automatizovanými procesy, jako je například generování denního transakčního protokolu. S paní Šatánkovou momentálně diskutujeme a předáváme metodická doporučení, abychom zaručili co nejjednodušší integraci používání elektronických pečetí v městě Štíty.

Obec Libina a Město Javorník jsou organizace, kterým byly elektronické pečeti vydány teprve nedávno. Podobně jako ve Štítech se i u nich aktivně zapojujeme do zaškolení pracovníků ohledně pečetí, a i jim, stejně jako všem ostatním, jsme otevřeni jakýmkoliv dotazům.

Čeho si cení zpravidla všichni zákazníci je skutečnost, že nemusí jezdit na pobočku certifikační autority, ale že operátor přijede k nim, vše vyřídí na místě, i pomůže s vyplněním potřebných žádostí a dokumentů. I během procesu zřízení elektronických pečetí mají zákazníci mnoho otázek, ať už legislativního, metodického, nebo technického charakteru, a z naší zkušenosti dokážeme na většinu na místě uspokojivě odpovědět.

 


Fotky:


Autor:

Jakub Jeřábek

Spisová služba:

Odborník, implementátor a školitel a metodik elektronické spisové služby GINIS Standard v ASI informační technologie, VAR GORDIC, vedení a pomocné procesy spisové služby, certifikovaný auditor spisové služby (IPSD),

IT:

Certifikovaný odborník správy IT hardware i software, se zaměřením na systémy Microsoft Windows - SQL, IIS, aj.; síťové prvky, a cloudová řešení (certifikáty ECDL, GOPAS a Zyxel)