Aktuality

Úvodní stranaAktuality

 ASI informační technologie s.r.o. - Mohelnice

Podpora rozpočtového provizoria v GINIS Standard

21.12.2020


Na některých úřadech v těchto dnech reálně hrozí, že bude muset organizace příští rok zahájit v režimu rozpočtového provizoria. 
Proto firma GORDIC pro GINIS Standard připravila jednoduchou podporu, která by měla úřadům výrazně usnadnit tvorbu tohoto provizoria.

 

Vše zařídí nově vzniklá sestava UCRROZPR - Rozpočtové stavy - dávka pro rozpočtové provizorium z modulu UCR - účetní a rozpočtové výstupy.
Sestava je obsažena v revizích 40UCRS148402Z07.zip, není tedy třeba povyšovat databáze nebo verze modulů.

 

Po spuštění výše uvedené sestavy je uživatel dotázán na podmínky rozpočtového provizoria. Zda mají být data generována z rozpočtu schváleného nebo upraveného.
Částky rozpočtu pro výpočet dělit jakým číslem? Pro výpočet se bere defaultně 1/12 ročního rozpočtu (dle platné legislativy). Částku lze zaokrouhlovat na koruny, desítky, stovky nebo i tisíce Kč. Vytvořené zápisy lze zkontrolovat na účtových rozvrh aktuálního nebo následujícího roku.

 

Po vyplnění a odkliknutí se zobrazí dotaz na cestu, kam bude dávka uložena. Po vygenerování sestavy se zobrazí protokol, který případně označí chybné zápisy, např. chybu na účtový rozvrh. V protokolu se nachází aktuální stav příjmů a výdajů a vypočtený podíl 1/12 pro rozpočtové provizorium. 

 

Nyní se může uživatel rozhodnout, zda bude vytvořenou dávku ještě dále editovat, nebo v modulu ROZ - pořizovači rozpočtových dokladů nad nově vytvořeným dokladem zvolí Import ze souboru a tím dojde k automatizovanému pořízení rozpočtového dokladu.


Fotky:


Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi.