Aktuality

Úvodní stranaAktuality

 ASI informační technologie s.r.o. - Mohelnice

Připomenutí - jak odeslat schválení/ neschválení účetní závěrky

16.06.2020


 Má již vaše organizace schválenou účetní závěrku? Pokud ano, zde je postup, jak výkaz o schválení/ neschválení vyplnit a odeslat. 

 
 • Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2019 musí být podle ustanovení § 28 odst. 1 provedeno nejpozději do šesti měsíců ode dne, ke kterému se schvalovaná účetní závěrka sestavuje, tzn. zpravidla do 30. června následujícího roku.

  Zákazníci mající GINIS Express (dřívější řada G0 pro příspěvkové organizace a malé obce) budou vyplňovat výkaz v modulu WinUCR - účetnictví a rozpočet, do měsíce ve kterém byl výkaz schválen. Tedy například květen 2020.
  Samotné vyplnění se pak provádí přes menu Účetnictví\ Pořizování\ Doplňkové informace\ Informace o schválení/ neschválení řádné účetní závěrky.
  XML soubor pro odeslání naleznete přes menu Účetnictví\Tisk\Generátor\Výkazy\ Účetní výkazy pro ÚSC (nebo PO)\ UCRGUZXV Schválení/neschválení účetní závěrky - řádná - XML.


  Zákazníci mající GINIS Standard (města a velké obce) budou vyplňovat výkaz v modulu UCR - účetní a rozpočtové výstupy, do období, kterého se výkaz týká. Tedy do roku 2019, do prosince. V menu Úlohy je zapotřebí zvolit Doplňkové údaje výkazů a Výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky

  Důvod rozdílného vyplňování pro jednotlivé programové řady je v instalaci modulů. U GINIS Express by se špatně instalovaly sestavy předešlého roku. U GINIS Standard tento problém není.
 
 • A co pro správné odeslání vyplnit? Druh uzávěrky (řádná nebo mimořádná), datum rozhodnutí, orgán schvalovatele, jména osob schvalovatele, výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky

XML soubor ze již posílá stejně, jako například Rozvaha.

Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi.