Aktuality

Úvodní stranaAktuality

 ASI informační technologie s.r.o. - Mohelnice

Vzdělávání zaměstnanců: Studium na VŠ Tomáše Bati ve Zlíně - Lucie Trnečková

01.11.2019


 Naši zaměstnanci mají možnost se během roku účastnit vzdělávacích seminářů nebo vícedenních kurzů či studovat na vysokých školách. Zlepšuje se tím hlavně jejich kvalifikace a schopnosti. Díky tomu mohou odvádět lepší výkon a k zákazníkům přistupovat s větší odborností. 

30. května 2019 se konaly příjímací zkoušky ke studiu Marketingových komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kombinované studium a naše zaměstnankyně Lucie Trnečková, DiS. v tento den úspěšně složila test a splnila další podmínky k přijetí ke studiu. 

1. ročník školního roku 2019/2020 byl zahájen 4. 10. 2019.

V ASI rádi podporujeme cílevědomé zaměstnance, kteří mají chuť se seberealizovat a vzdělávat se i při práci. 

 


Fotky:


Autor:

Lucie Trnečková

Organizace školení, obchodní a redakční činnost, marketing

Je součástí vzdělávacího týmu. www.efektivniskoleni.cz