Zastupování I.CA zaměstnanci ASI


30.08.2019

 Zaměstnanci Bc. Tomáš Winige, Jakub Jeřábek DiS, Stanislava Komárková DiS získali osvědčení a plnou moc k zastupování I.CA k vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů. K realizaci těchto služeb souvisejících s rozvojem implementací elektronických pečetí v platformě GINIS bylo zřízeno mobilní pracoviště. Nyní tedy vše vyřešíme u zákazníka. Opět usnadňujeme našim zákazníkům  plnění legislativních povinností a zvyšujemem komfort a komplexnost námi poskytovaných služeb.

 


Fotky:

Přílohy:

Plná moc Jakub Jeřábek DiS. [297.52 KB]

Plná moc Stanislava Komárková DiS. [298.93 KB]

Plná moc Bc. Tomáš Winige [293.98 KB]


Autor:

Ing. Zdeněk Kindl

Ředitel společnosti. Ŕídí firemní procesy, rozvoj lidských zdrojů, marketingový mix. Vykonává funkci compliance manažera.

tel. 602564366, email: zdenek.kindl@asi.cz