O firmě | Kontakty | Povedlo se | Kariéra | Podpora | Youtube

× Facebook Sledujte nás na Facebooku Vyplatí se to ;-)

Úvodní stranaPovedlo se › Rozvoj rozklikávacího rozpočtu na našich organizacích

Rozvoj rozklikávacího rozpočtu na našich organizacích

26.03.2014

 V průběhu prvního čtvrtletí roku 2014 probíhala implementace Rozklikávacího rozpočtu na dvou organizacích – město Lanškroun a Moravský Beroun.

Tento moderní produkt od společnosti GORDIC® poskytuje široké veřejnosti udržovat si stálý přehled o hospodaření organizace. Zároveň posiluje důvěru občanů k vedení města a správě veřejných prostředků, je symbolem otevřeného a přátelského úřadu 21. století.

 

Hlavní předností Rozklikávacího rozpočtu jsou srozumitelně poskytnutá data. V dnešní době jsou možné dva druhy pohledů – podrobnější (členění dle účetní věty) a graficky přívětivější (není potřeba znalosti účetní věty, rozděleno dle srozumitelného grafického menu). Tyto pohledy, které poskytují ucelený obraz o příjmech a výdajích organizace, je možné taktéž zobrazit v mobilních zařízeních jako jsou tablety a chytré telefony.

Lanškroun

Co se týče města Lanškroun, plnění rozpočtu města bylo dosud předkládáno členům zastupitelstva i občanům každý měsíc přehledně v tabulkách, které byly zveřejňovány na oficiálním webu města www.lanskroun.eu.

„Rozklikávací rozpočet umožňuje sledovat hospodaření města z různých úhlů pohledu. Jednoduchou rozpadovou formou zobrazuje stav a vývoj čerpání výdajů a plnění příjmů. Rozklikávací rozpočet bude aktualizován každý měsíc, po účetní uzávěrce, kterou děláme na finančním odboru vždy sedmý pracovní den v měsíci,“upřesnila vedoucí finančního odboru složení a frekvenci obnovy dat, ke kterým bude mít veřejnost přístup na adrese http://rozpocet.lanskroun.eu/

Moravský Beroun

Vzhled a zpracování rozpočtu můžete porovnat jak v přiložených obrázcích tohoto článku, tak na adrese http://193.86.146.70:875/. Tato adresa bude později převedena na adresu http://rozpocet.morberoun.cz/ Rozdíl těchto dvou verzí je hlavně v podrobnosti dat, v grafickém a strukturovaném zpracování. Uživatel má možnost dostat rychlé info, co daný grafický prvek znamená tím, že chvíli zůstane myší na části grafu a podobně.

Fotky:

Autor:

Ing. Zdeněk Kindl

Ředitel společnosti. Ŕídí firemní procesy, rozvoj lidských zdrojů, marketingový mix. Vykonává funkci compliance manažera.

tel. 602564366, email: zdenek.kindl@asi.cz 

Napsali o nás
Investor
Sponzorujeme
Zaměstnanci
Akce se zákazníky
Reference
Firemní kultura
Společenská odpovědnost