Zlepšujeme naše obchodní činnosti na externím workshopu


19.09.2019

 Dne 19.9.2019 až 20.9.2019 jsme se účastnili dvoudeního školení pro zlepšení našich obchodních činností.

CÍLE WORKSHOPU
- hledat příležitosti / problémy, které má zákazník
- umět je vytěžit na obchodní případ
- komunikovat v hierarchické úrovni firmy s lidmi, kteří rozhodují (ne s těmi, kteří jsou mi blíže)
 

OSNOVA WORKSHOPU Zjištění očekávání účastníků, rekapitulace očekávání s ohledem na možnosti připraveného workshopu a dohoda na programu Úvodní diskuze o situaci (problému)

- co nám nejvíce překáží v dosahování výsledků
- co by mělo být na konci úspěšného řešení
- analogie z praxe
- shoda na zadání Jak najdu příležitosti / problémy, které má zákazník?
- práce ve skupinách - prezentace výstupů
- diskuze a oponentura
- shoda / definování výstupů Jak vytěžím příležitosti a problémy na obchodní případ?
- práce ve skupinách
- prezentace výstupů
- diskuze a oponentura
- shoda / definování výstupů Jak identifikuji lidi, kteří rozhodují? A jak s nimi navážu kontakt?
- práce ve skupinách
- prezentace výstupů
- diskuze a oponentura
- shoda / definování výstupů


Fotky:


Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi.