O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Elektronické pečeti

Elektronické pečeti

Zveřejněno: 31.08.2018

Přechodné období implementace eIDAS se kvapem blíží, 19. září je za dveřmi. Kvalifikované prostředky pro vytváření elektronických podpisů jsou až na výjimky všude implementovány. Co do povědomí vešlo méně, je povinnost orgánů veřejné moci (OVM) užívat kvalifikované elektronické pečeti. Jde o nástupce již dříve používané elektronické značky. Jak s nimi nakládat/ co pečetit říká §8 zákona č. 297/2016 Sb. (Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce):

 

 “Nestanoví-li jiný právní předpis jako náležitost právního jednání obsaženého v dokumentu podpis nebo tato náležitost nevyplývá z povahy právního jednání, veřejnoprávní podepisující a jiná právnická osoba, jedná-li při výkonu své působnosti, zapečetí dokument v elektronické podobě kvalifikovanou elektronickou pečetí.”

 

Z tohoto paragrafu vyplývá, že vyvstává povinnost opatřit veškeré dokumenty, které není třeba opatřit kvalifikovaným podpisem, opatřit právě kvalifikovanou pečetí. Pečeť na dokumentu jednoznačně označuje OVM jako původce jím označeného dokumentu, a tedy dle několika výkladů by jí měly být označeny dokumenty například vyvěšení na úřední desku, odesílané datovou zprávou, nebo výpisy ze základních registrů.

 

Odlišení podpisu a pečeti je tedy nasnadě - elektronický podpis je dle eIDAS postaven naroveň podpisu fyzickému, a tedy je projevem vůle podepisující fyzické osoby, ať už zastupující OVM či nikoliv. Pečeť je, jak zmíněno výše, důkazem původu dokumentu, tedy že vznikl na daném OVM. Tato skutečnost tedy napovídá, kde by měl být použit elektronický podpis, a kde právě pečeť.

 

Další, teď už jednoznačná povinnost vyplývá z §11 odstavců (1) a (2):

 

“Použití kvalifikovaného elektronického časového razítka

(1) Veřejnoprávní podepisující, který podepsal elektronický dokument, kterým právně jedná, způsobem podle § 5, a osoba, která podepsala elektronický dokument, kterým právně jedná při výkonu své působnosti, způsobem podle § 5, opatří podepsaný elektronický dokument kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

 

(2) Veřejnoprávní podepisující, který zapečetil elektronický dokument, kterým právně jedná, způsobem podle § 8, a osoba, která zapečetila elektronický dokument, kterým právně jedná při výkonu své působnosti, způsobem podle § 8, opatří zapečetěný elektronický dokument kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.”

 

Kvalifikovaná časová razítka už mnoho OVM používá - časová tlačítka od PostSignum jsou kvalifikovaná, ačkoliv na tuto skutečnost jejich web nijak zvlášť neupozorňuje.

 

Co se implementace týče, k dispozici jsou varianty speciálních čipových karet schválených jako kvalifikované pro tvorbu pečetí, které se objevily například v nabídce PostSignum 1.8., nebo vzdálené pečetění formou ne nepodobnou pořizování časových razítek od I.CA. Od GORDICu máme informaci, že nabídne agregaci elektronických pečetí - tedy že odebere elektronické pečeti ve velkém objemu od I. CA, a díky tomu bude schopen je nabídnout za nižší cenu.

Cena kvalifikovaného certifikátu pro tvorbu kvalifikovaných pečetí se pohybuje kolem 800 Kč, čipová karta vhodná k uchování takového certifikátu pak stojí zhruba 900 Kč. I. CA, která nabízí jako jediná pečetění na dálku, zatím nezveřejnila ceník těchto služeb, neboť se stále ještě jedná o testovací nasazení. Kvalifikovaný prostředek pro automatické opatření dokumentů el. pečetí - takzvaný HSM modul - zatím na trhu chybí, a tak zatímco pro ruční pečetění již lze použít místní prostředky, pro automatizované pečetění zatím existuje jediná možnost, a to právě výše zmíněné pečetění na dálku.

 

Více informací lze získat na webu, například v článku https://www.lupa.cz/clanky/elektronicka-casova-razitka-uz-budou-muset-byt-jen-kvalifikovana-kde-vsude-jsou-potreba/.

 

V případě zájmu o implementaci těchto služeb, ať už se jedná o kvalifikovaný podpis, pečeť, nebo časové razítko, nebo jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit - rádi Vám poradíme a pomůžeme.

 

Autor:

Jakub Jeřábek

 Lektor Spisové služby SSD pro začátečníky.

Energetika
Ubytování a turistika