O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › PED neposílá data jen do CSÚIS

PED neposílá data jen do CSÚIS

Zveřejněno: 27.03.2015

Program PED – Podání elektronických dat neslouží našim organizacím jen ke komunikaci se státní pokladnou (Centrální systém účetních informací státu), tedy zasílání výkazů jako je rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha, ale také pro EPO (Elektronické podání pro finanční správu).

 

PED již dříve byl využíván pro zasílání XML daňového přiznání, nebo Výpisu z evidence pro daňové účely podle §92a zákona o DPH, ale od 1. ledna 2015 se rozšiřuje povinnost elektronického podávání daňových přiznání a dalších písemností vůči finančnímu úřadu nové ustanovení § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, které stanoví všem daňovým subjektům, které mají zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, činit veškerá podání vůči finančnímu úřadu pouze elektronicky.

 

Jak to provést?

V programu PED - Podání elektronických dat zvolíme menu Soubory\Nové a zvolíme si potřebný typ výkazu (např. DPPDP7 Přiznání k dani z příjmů právnických osob), viz 1. obrázek. A můžeme se pustit do vyplnění. Na poslední záložce Jiné přílohy, je pak možné, úplně vlevo dole, do daňového přiznání vložit i potřebné přílohy jako je rozvaha ve formátu PDF, DOC, XLS, RTF, TXT. Teď stačí zvolit Soubor\ Uložit k podání a daňové přiznání odeslat. 

Fotky:

Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi. 

Energetika
Ubytování a turistika