O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Otevření roku 2015 v ekonomických modulech GINIS Express

Otevření roku 2015 v ekonomických modulech GINIS Express

Zveřejněno: 31.12.2014

Již začátkem nového roku potřebujeme vystavovat nové faktury, zapisovat došlé faktury a evidovat nové pokladní doklady. Proto není nutné čekat na návštěvu servisního pracovníka, ale každý si nový rok v modulech GINIS Express může založit sám. Jen před samotným otevřením zásadně doporučujeme v každé agendě provést archivaci dat a pak teprve nový rok zakládat.

 

Gordic Express UCR – Účetnictví a rozpočet

Než budeme otevírat nový rok, přes menu Účetnictví\ Uzávěrka M\ Archiv si provedeme zálohu dat. Pak je dobré program ukončit a znovu spoustit. Po zadání hesla se zobrazí úvodní okno modulu (výběr organizace a období zpracování), kde rok 2014 přepíšeme na rok 2015. Po odentrování se nás program zeptá, zda chceme založit nový rok, zda program nemá nikdo jiný spuštěný a zda máme na disku dostatek místa. Po úspěšném otevření se zobrazí protokol, co bylo s programem prováděno. Nemusíme si ho tisknou ani procházet, sestavu můžeme zavřít a na dotaz smazat vytvořený protokol odpovíme Ne. Rok 2015 máme založený.

 

Gordic Express KDF – Kniha došlých faktur

Před otevřením si přes menu Souhrn\ Archivace provedeme zálohu dat.
Nový rok otevřeme přes menu Souhrn\ Nový rok. Zadáme rok 2015 a potvrdíme OK. Počítač se nás ještě zeptá, zda mají všichni uživatelé program ukončený a zda máme dostatek místa pro soubory nového roku. Nejdůležitější dotaz je, zda přidat rok 2014 do souboru KDF.ROK pro možnost dalšího zpracování. Zde odpovíme také Ano a rok 2015 je otevřený. Pokud budeme chtít hradit nějakou loňskou fakturu, do roku 2014 se přepneme přes menu Souhrn\ Změna roku. V Komunikaci s bankou roku 2015 se pak budou nacházet jak úhrady roku 2014, tak 2015, tedy při tvorbě dávky v modulu Komunikace s bankou, kdy chceme hradit loňské faktury se nepřepínáme do loňského roku.

Tento postup otevírání nového roku je stejný i pro vystavené (odeslané) faktury a komunikaci s bankou.

 

Gordic Express POK – Pokladna

Po spuštění pokladny nejdříve zadáme datum např. 31.12.2014. Tím se dostaneme do roku 2014, kde přes menu Pokladna\ Archivace provedeme archív dat. Program ukončíme. Po spuštění pokladny v roce 2015 se v kolonce Datum automaticky objeví aktuální datum s rokem 2015. Po potvrzení klávesou Enter se počítač sám zeptá, Založit nový rok? Zvolíme Ano

 

Příspěvkové organizace, nebo obce s hospodářskou činností budou ještě potřebovat nastavit počáteční stav pokladny. Při úvodním přihlášení je zapotřebí zadat datum 31.12.2014. Pak se přes menu Pokladna provede Uzávěrka H a po ní Uzávěrka R. Ta zobrazí hlášku, Počáteční stav nového roku byl nastaven, zkontrolujte ho.

 

Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi. 

Energetika
Ubytování a turistika