O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Upozornění pro zákazníky Gordic na změnu metodiky

Upozornění pro zákazníky Gordic na změnu metodiky

Zveřejněno: 04.06.2013

S účinností od mezitimní závěrky za období leden - červen 2013 firma Gordic mění algoritmus pro nápočet údajů do Přílohy A.5, položky 3. s názvem "Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů".

Důvodem je upřesňující výklad ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, se kterým přicházejí postupně auditoři a kontrolní orgány. Tvrzení se opírá o ustanovení § 18 odstavce 1, písmene c) zákona o účetnictví. Z něj vychází logické tvrzení, že v Příloze A.5. se tedy má zobrazovat údaj o skutečnosti pouze v případě, kdy je účetní jednotka v prodlení s placením vůči finančnímu orgánu (je po splatnosti závazku - má nedoplatek).

Změna v metodice i algoritmu Přílohy A.5. je provedena takovým způsobem, aby se nedotkla většiny účetních jednotek a nebylo nutné měnit dosavadní analytiky pro zachycení daní. Většina účetních jednotek nemusí nic měnit v používání dosud vyjmenovaných skupin analytik, které pouze přestanou počínaje mezitimní závěrkou k červnu 2013 vstupovat do Přílohy A.5., položky 3.

Změnit způsob zaúčtování bude třeba provést pouze v okamžiku, kdy ke dni mezitimní nebo řádné účetní závěrky bude účetní jednotka v prodlení s úhradou daně a bude povinna vykázat svůj závazek po splatnosti v Příloze účetní závěrky. V takovém případě si musí přeúčtovat svůj závazek z dosavadního členění (bez rozlišení lhůt splatnosti) na nově definované analytiky (závazek po lhůtě splatnosti) - změna metodiky půjde na zákazníky v samostatném emailu.

Změnu metodiky a algoritmu je nutné provést již v průběhu roku 2013
, aby bylo možné od roku 2014 plynule přejít na vykazování se stejným algoritmem pro "minulé" i "běžné" účetní období podle nové metodiky.

Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi. 

Energetika
Ubytování a turistika