O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Jak na elektronická podání plátců DPH pro daňovou správu

Jak na elektronická podání plátců DPH pro daňovou správu

Zveřejněno: 25.11.2013

Od 1.1.2014 budou všichni plátci DPH povinně podávat elektronicky:

 • Daňová přiznání
 • Dodatečná daňová přiznání
 • Hlášení včetně příloh
 • Přihlášku k registraci za plátce DPH
 • Oznámení o změně registračních údajů u plátce DPH

Pro všechny plátce DPH bez rozdílu zůstává nadále zachována povinnost elektronického podání pokud jde o podání Výpisu z evidence pro daňové účely v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92a odst. 5 zákona o DPH) a souhrnného hlášení (§ 102 odst. 3 zákona o DPH).

Výjimku budou tvořit pouze plátci DPH – fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 mil. Kč a nemají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. Ti si budou moci vybrat, zda budou svá podání zasílat správci daně elektronicky, v papírové podobě poštou či doručovat osobně.

Elektronická podání mohou plátci DPH zasílat prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro daňovou správu na adrese www.daneelektronicky.cz. Bližší informace lze nalézt též na internetových stránkách Finanční správy ČR www.financnisprava.cz.

Rádi bychom všem, kteří využívají k odesílání výkazů a kontrolu výsledků pouze šifrovací utilitu MF ČR a webové rozhraní CSÚIS MF ČR, nabídli aplikaci WinPED, která vlmi šetří práci a čas strávený s posíláním dat a jejich vyhodnocením. Tento program umožňuje odesílní všech typů uvedených daňových podání. 

Modul je primárně určen pro online odeslání dat vybraných typů v elektronické podobě na portál veřejné správy, českou daňovou správu a portál státní pokladny, ale může být použit i pro:

 • vytvoření nového souboru dat v elektronické podobě
 • editaci existujícího souboru dat v elektronické podobě
 • vytvoření podepsané a šifrované zprávy pro PVS a její uložení do souboru místo  

k odeslání

 • vytvoření podepsané zprávy pro EPO a její uložení do souboru místo k odeslání
 • přístup k daňové informační schránce
 • dotaz na stav zpracování elektronického podání pomocí odpovídajícího čísla jednacího a hesla
 • vytvoření podepsané a šifrované zprávy pro CSÚIS a její uložení do souboru místo

k odeslání (náhradní přenosová cesta)

 • přístup k tzv. INBOXu
 • automatizovaný dotaz na výsledek a jeho spárování s podáním.

Fotky:

Autor:

Ing. Tomáš Appl

Účetnictví, mzdy, ECDL

ECDL tester, který Vám pomůže s efektivním zvládnutím GORDIC programů (Daně, dávky a poplatky, Mzdy a personalistika a Účetnictví).

Energetika
Ubytování a turistika