O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › GINIS Express WUCR - Rozpočtová opatření a změny rozpisu rozpočtu

GINIS Express WUCR - Rozpočtová opatření a změny rozpisu rozpočtu

Zveřejněno: 09.05.2017

V souvislosti se změnami zákona č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se zavádí nové povinnosti pro územně samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a pro jejich příspěvkové organizace.

Mezi nejdůležitější změny patří rozšíření povinností zveřejňování dokumentů.

V souladu s těmito změnami je do programu GINIS Express UCR zapracována podpora zadávání pro zveřejnění rozpočtového opatření a odlišení od změn v rozpisu rozpočtu, které není nutné zveřejňovat.

Dle zákona č. 250/2000 Sb. rozeznáváme rozpočtové úpravy:
1) Rozpočtové opatření (§ 16 zákona č. 250/2000 Sb.)
2) Změna rozpisu rozpočtu (nemění se závazné ukazatele), závazný ukazatel, viz § 12, odst. 2. a § 14 zákona č. 250/2000 Sb.


Popis řešení:
V pořizování rozpočtových úprav je možnost využití popisu dokladu a popisu řádku. Pro lepší podporu tisku rozpočtových opatření je nyní zadávání snadnější a efektivnější.

Při zobrazení popisu dokladu se nabídnou možnosti:

  • Bez popisu, organizace nevyužije možnost podpory
  • Rozpočtové opatření
  • Změna rozpisu rozpočtu


Pokud si organizace vyplní příslušné údaje, tak se tyto údaje vytisknou na dané rozpočtové opatření, resp. na změnu rozpisu rozpočtu. Poté je možnost uložení např. do souboru typu PDF nebo převedení do MS Word, kde je možná další úprava.

Zmíněná změna je zapracována do nové verze modulu WUCR – Účetnictví a rozpočet 14.06.9

 

Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi. 

Energetika
Ubytování a turistika