O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Schválení/Neschválení účetní závěrky - odeslání výkazu do CSÚIS

Schválení/Neschválení účetní závěrky - odeslání výkazu do CSÚIS

Zveřejněno: 27.04.2015

Má již vaše organizace schválenou účetní závěrka? Pokud ano, zde je postup, jak výkaz o schválení/neschválení vyplnit a odeslat. 

Protože se jedná o nový výkaz a odesílá se jen 1x za rok, připomeňme si, jak ho úspěšně odeslat.

  • Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2014 musí být podle ustanovení § 28 odst. 1 provedeno nejpozději do šesti měsíců ode dne, ke kterému se schvalovaná účetní závěrka sestavuje, tzn. zpravidla do 30. června následujícího roku.

    Zákazníci mající GINIS Express (dřívější řada G0 pro příspěvkové organizace a malé obce) budou vyplňovat výkaz v modulu WinUCR - účetnictví a rozpočet, do měsíce ve kterém byl výkaz schválen. Tedy například květen 2015. Samotné vyplnění se pak provádí přes menu Účetnictví\ Pořizování\ Doplňkové informace\Informace o schválení/neschválení řádné účetní závěrky.

    Zákazníci mající GINIS Standard (města a velké obce) budou vyplňovat výkaz v modulu UCR - účetní a rozpočtové výstupy, do období, kterého se výkaz týká. Tedy do roku 2014, do prosince. V menu Úlohy je zapotřebí zvolit Doplňkové údaje výkazů a Výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky

    Důvod rozdílného vyplňování pro jednotlivé programové řady je v instalaci modulů. U GINIS Express by se špatně instalovaly sestavy předešlého roku. U GINIS Standard tento problém není.

 

  • A co pro správné odeslání vyplnit? Druh uzávěrky (řádná nebo mimořádná), datum rozhodnutí, orgán schvalovatele, jména osob schvalovatele, výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky


Po uložení můžeme přistoupit k tisku, výstupu XML souboru a odeslání do CSÚIS.

Fotky:

Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi. 

Energetika
Ubytování a turistika