O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Roční uzávěrka účetnictví a aktualizace modulů

Roční uzávěrka účetnictví a aktualizace modulů

Zveřejněno: 04.03.2013

Během měsíce února a začátek března náš EKO tým navštěvuje každého našeho zákazníka GORDIC. Při této návštěvě je provedena roční uzávěrka účetnictví roku 2012 a otevření počátečních stavů roku 2013. Také provádíme aktualizaci všech ekonomických modulů a zákazníka seznamuje s novinkami. Níže jsou uvedeny ty nejvýznamjší:

WEMA - evidence majetku

 • nová funkce "Souhrn/Správa/Archivované sestavy" umožňující zobrazit seznam archivovaných sestav
 • rozšíření věcných břemen o budovy
 • nová funkce "Souhrn/Měsíční závěrka/Porovnání s UCR" umožňující porovnat data ve WEMA s daty v modulu UCR
 • rozdělení karty majetku v kartovém režimu lze provést včetně rozpuštění transferů (i rozepsání transferů na jednotlivé položky v režimu DRI=1)
 • pomocí parametr POR=1 lze v kartovém režimu umožnit pořízení karet ve stavu Pořízeno (např. nedokončené stavby)
 • pomocí dokladu Technické zhodnocení lze v případě typu odpisu "Rovnoměrný" provést i změnu délky odpisování majetku

WKDF - kniha došlých faktur

 • na formuláři faktur přibylo vpravo nahoře tlačítko "SUM FA pro IČO", které zobrazí součet FA za IČO, které je zrovna zapsáno v políčku IČO
 • přidáno menu POUKAZY- ÚHRADA, kde je umožněno, aby k jednomu poukazu bylo více úhrad
 • číselník dodavatelů/příjemců je rozšířen o záložku Insolvence, na které lze sledovat, zda je se subjektem vedeno insolvenční řízení
 • nové menu Číselníky-Dodavatelé-Aktualizace z ARES. Toto menu doporučuji provádět jen s vědomím, že námi zapsané adresy budou přepsány údaji uvedenými v  ARES

  WKOF - kniha odeslaných faktur

 • možnost ověřování v ISZR.
 • na detailu a v opravě faktury je přístup do ARES
 • nové menu Faktury-Opravné položky-Faktury odepsané dle výše OP
 • na detailu faktury je nově záložka Insolvence. Stav insolvence a datum poslední kontroly je načteno z číselníku odběratelů aktuálního roku
 • nové menu Tisk – Inventury - Inventura FA a Výpis změn v předpisech a úhradách za období

WKXF - komunikace s bankou

 • nové volání knihovny WUCREXP.DLL, které by v kombinaci s novou knihovnou v adresáři UCR mělo zrychlit funkce této knihovny. Zrychlení se projeví ve funkcích pro zaúčtování (otevření pořizovače) či v dotazech, jak bylo zaúčtováno.
 • přidáno rychlé tlačítko Přeindexace

WPOK - pokladna

 • přidány sloupce do prohlížení číselníku subjektů - ulice a číslo domu, městská část, PSČ, pošta
 • přidány další sloupce v prohlížení dokladu ? číslo referenta v pořízení dokladu, datum vytvoření odkladu, číslo referenta, který pokladní doklad naposledy změnil, datum poslední úpravy dokladu, datum uplatnění daně
 • přidáno zobrazení textového viceřádkového popisu dokladu
 • zaveden parametr NZP (NetisknoutZapisyPAP [0,1]), pro potlačení tisku zápisu PAP na pokladním dokladu s účetní předkontaci
 • do prohlížení položek přidána maska pro výběr údajů z hlavičky dokladu

WUCR - účetnictví a rozpočet

 • Prohlížení zápisů, opravy, pořízení - přidáno interaktivní nastavení parametrů Možnost změnit velikost písma!
 • Souhrn - Změny - Identifikace organizace - původní údaje přesunuty do záložky Obecné a vytvořena nová záložka DPH s údaji potřebnými k vyplnění přiznání k DPH
 • Pořizování - nový parametr PPH pro upravenou nápovědu automatických předkontací (0 - default - původní vzhled a vyhledávání, 1 - nový vzhled - seskupení, filtr, obsah)
 • aktualizace sestav pro rok 2013

 

Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi. 

Energetika
Ubytování a turistika