O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Metodiky GORDIC jsou pro naše zákazníky připraveny

Metodiky GORDIC jsou pro naše zákazníky připraveny

Zveřejněno: 04.03.2016

Tak jako každý rok, firma GORDIC vydala pro své zákazníky metodiky. A to:

  • Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2016
  • Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2016


Nově má svoji samostatnou metodiku i DPH:

  • Metodika vedení daňové evidence a účtování o dani z přidané hodnoty

 

Při provádění ročních uzávěrek jsou tyto metodiky předávány našim zákazníkům v tištěné podobě, aby uživatelé měli co nejvíce informací pro správné vedení svého účetnictví.

Metodiky je také možné nalézt v modulu GINIS Express UCR – Účetnictví a rozpočet a to v sekci Dokumentace, viz obrázek.

Fotky:

Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi. 

Energetika
Ubytování a turistika