O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › 4. Tipy a triky pro práci se software Gordic - Oprava účetního dokladu s vazbou

4. Tipy a triky pro práci se software Gordic - Oprava účetního dokladu s vazbou

Zveřejněno: 19.11.2014

Pokud zjistíme v programu GINIS EXPRESS UCR – Účetnictví a rozpočet, že jsme v běžném měsíci udělali chybu při účtování, můžeme chybně zaúčtovaný doklad opravit přes menu Účetnictví\Opravy. Pokud je však měsíc uzavřen, opravu musíme provést jen zaúčtováním nového dokladu, kde původní hodnoty zadáme mínusem a nové plusem. Tuto opravu však nemusíte pořizovat přes menu Účetnictví\Pořizování\Účtování, ale rovnou v prohlížení účetních zápisů. Tento způsob opravy je jednoduší. Nemusíme si tisknout původní doklad, zapisovat zamýšlenou změna na papír, ale jen provést opravu potřebného řádku v již pořízeném dokladu. Tím bude automaticky založen nový doklad a i s vazbou na původní.

Jak tedy opravu provést?

V prohlížení účetních zápisů (textové menu Účetnictví\Prohlíže\Rok+Měsíc) vyhledáme doklad, který chceme opravovat. Po jeho zobrazení klikneme na ikonu tužky s gumou (Ikona je označena na obrázku 1Prohlizeni.jpg). Objeví se dotaz, pod jakou účetní řadou bude účtován nový doklad. Pro opravy doporučujeme založit vlastní řadu účetních dokladů např. 91XXXX, ale samozřejmě je možné opravu účtovat i do interních (vnitřních) dokladů.

Po výběru dokladové řady jsme dotázání na datum uplatnění daně. Ten je důležitý jen pro daňové doklady, kdy má účtování vstupovat do DPH. Zadejte tedy datum zdanitelného plnění a klikněte na tlačítko OK, nebo pokud se o daňový doklad nejedná, nic nevyplňujeme a klikneme na tlačítko Zrušit.

Nyní se ocitneme v pořizovači účetních dokladů, kde vidíme původní účtování dokladu. Provedeme potřebnou úpravu, v našem příkladu to je změna AU pro účet 518 z hodnoty 300 na 310. Pro automatizované projití dokladu až nakonec dokladu je možné zmáčknout klávesu Insert. Kurzor sám začne projíždět zbylé řádky, až se zastaví na novém. 2x zmáčkneme na klávesnici klávesu Enter a jsme dotázání, zda opravený doklad uložit. Zvolíme Ano. A tím je nový doklad založen a to s vazbou na původní doklad. Na detailu nové dokladu provedeme tisk. Ikona pro tisk se nachází hned vpravo od ikony pro opravu. Na tisku účetního dokladu vidíme, jak původní doklad, tak i nově založený. Vpravo je pak historie (datum a čas) kdy jsme doklad pořídili a kdy opravili.

Fotky:

Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi. 

Energetika
Ubytování a turistika