O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Novinky GINIS Express

Novinky GINIS Express

Zveřejněno: 05.02.2016

V současné době začínáme obcím a příspěvkovým organizacím pomáhat s roční uzávěrkou účetnictví. Při této návštěvě u zákazníka se provádí aktualizaci všech modulů. Hlavní změnou je zapracování funkčností pro kontrolní hlášení DPH. Výběr novinek je uveden níže.

 

WUCR 14055

 • Pořizovač a pořizovač oprav - barevně odlišené záhlaví okna.
 • Pořizování - textového popisu pro daňovou evidenci - pole DIČ rozšířeno o možnost ověření VAT ID v systému VIES (nové tlačítko).
 • Opravy novým dokladem - rozšíření submenu o funkci  Opravy daňové evidence  a změna textů §41 a násl. zákona o DPH -> §42 zákona o DPH včetně opravy popisu -> §43 zákona o DPH apod.

 

 

WPOK 3901

 • V pořizovači pokladního dokladu přidáno pole pro Evidenční číslo daňového dokladu, pro příjmové doklady doplněno automaticky na základě definování parametru ECDD, pro výdajové doklady prázdné editační pole - pro doplnění dodavatelského ECDD.
 • Zavedena klávesová zkratka Ctrl + K pro kopírování pokladního dokladu.
 • Přidáno upozornění při vystavení zjednodušeného daňového dokladu nad 10.000 Kč.

 

 

WKOF 5010

 • Přidány sestavy odpovídající přílohám A.1. a A.4. Kontrolního hlášení DPH Kontrolní opis A.1. lze vytisknout v memu Prohlížení a oprava faktur TISK-Výpis DPHEVD Kontrolní opis A.4. lze vytisknout v menu Prohlížení a oprava faktur TISK-Faktury+DPH formulář KOF10060.FRX.
 • Rozšíření o údaje nutné k novému kontrolnímu hlášení.

 

 

WKDF 8095

 • Rozšíření o údaje nutné k novému kontrolnímu hlášení.
 • Přidáno zobrazování záložek u faktur a poukazů i při zpracování (doposud byly záložky zobrazeny jen detailu).
 • Na faktuře je přidána položka Veřejná zakázka, která obsahuje identifikaci veřejné zakázky. Tato identifikace je využívána při zaúčtování, jak předpisu faktury, tak odpovídající úhrady (IVZ. je předávána odpovídajícímu bankovnímu obratu úhrady).

 

 

WEMA 7.10.10

 • Zobrazení GPS polohy v GOOGLE MAPS z desetinného čísla, možnost zadávání v hodinách, minutách a stupních.
 • Nový parametr ZUM=0 umožňující vždy zobrazení aktivní funkce Uzávěrka měsíce s následným vypsáním případných problémů (např. ostré odpisy apod.).
 • Nový parametr PMJ=1 umožňující ke kartě pořídit pomocné informace (dvě řetězcové, dvě celočíselné a dvě informace o částkách s libovolným počtem řádků).

 

 

Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi. 

Energetika
Ubytování a turistika