O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › GINIS Express - přecházíme na SQL verzi

GINIS Express - přecházíme na SQL verzi

Zveřejněno: 04.10.2017

U zákazníků, majících ekonomické moduly řady GINIS Express a požadujících pokročilé funkce modulů nově nasazujeme SQL verzi těchto modulů.

Díky databázovému charakteru SQL verze umožňuje systém efektivní ukládání, modifikaci a výběr velkého množství pořízených údajů (dat). Výhodou řešení je efektivnější shromažďování, třídění a správa dat, data jsou uložena v jednotlivých tabulkách. Oproti klasickému souborovému systému má SQL varianta navrch také v následné filtraci či úpravě dat. Předností SQL verze je také vyšší stupeň zabezpečení, například co se archivace týče.

Přechod na GINIS SQL lze učinit přímo ze souborových (stávajících) verzí, které lze za pomocí algoritmu převést přímo na novou verzi. Nemusíte mít tedy obavy, že by došlo ke ztrátě či znemožnění přístupu k historickým datům. Tedy je možné převádět i staré roky a přechod je možný provést kdykoliv během roku, nejen na začátku.

Přechod na GINIS Express SQL je z pohledu uživatele současného GINIS Express tzv. systémový upgrade, zjednodušeně řešeno o „povýšení stávající verze na verzi vyšší“. Zákazník tedy doplatí upgrade, nemusí si pořizovat systém nový. GINIS Express SQL nabízí tyto výhody:
 

·         nové grafické prostředí,

·         síťový provoz modulů

·         grafické znázornění stavu a typu faktur, poukazů či bankovních výpisů,

·         nové možnosti práce s daty nad seznamy (filtrování, třídění, skupinování, řazení, výběr sloupců),

·         uživatelské ukládání rozložení tabulek do registrů,

·         využívání databázového stroje,

·         možnosti využití uložených dat k dalšímu vytěžení (Datové sklady, …),

·         sjednocení vzhledu a některých parametrů modulů KDF a KOF,

·         společný číselník externích i interních subjektů pro všechny moduly,

·         funkce programu zůstávají stejné a jsou dále rozšiřovány,

·         jednotlivá menu a funkčnost se jeví uživateli téměř totožně.

Fotky:

Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi. 

Energetika
Ubytování a turistika