O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › GINIS Express v roce 2016

GINIS Express v roce 2016

Zveřejněno: 17.12.2015

I v tomto roce se nám bohužel nevyhnou změny v účetnictví a je nutné hned na začátku roku u našich zákazníků provést aktualizaci modulů. Níže je uveden výčet hlavních změn.


Změny pro města, obce, DSO

 • aktualizace sestav pro zaslání výkazu Seznam ÚJ patřících do DKCS (tento výkaz odesílají všechny obce a DSO, výkaz je nutné vyplnit a odeslat v období 12/2015, pro výkaz je nutné vyplnit kontaktní osobu přes menu Souhrn\Změny\Identifikace organizace... záložka CSÚIS výkazy)
 • novinky DPH, aktualizace pro vyplnění kontrolního hlášení DPH, aktualizace všech modulů GORDIC
 • změna rozhraní pro výstup a import účetních dat, věta 56xG, nová verze souboru CFS 
 • aktualizace XSD schémat pro CSÚIS, platných od 1.1.2016, balíček č. 29
 • pořizování rozpočtu, přechod z jednostranného na oboustranný. Tedy při pořizování rozpočtu příjmy účtovat na MD a výdaje na stranu Dal.
 •  možnost účtování rozpočtové skladby na pokladně (SÚ 261), vyčlenění AU 3XX, 4XX, 5XX, 7XX, 9XX. Tyto analytické účty nesmíte používat, pokud chcete u pokladny postaru účtovat o rozpočtové skladbě u účtu 231
 • další legislativní změny roku 2016

 

Změny pro příspěvkové organizace

 • novinky DPH, aktualizace pro vyplnění kontrolního hlášení DPH, aktualizace všech modulů GORDIC
 • změna rozhraní pro výstup a import účetních dat, věta 56xG, nová verze souboru CFS
 • aktualizace XSD schémat pro CSÚIS, platných od 1.1.2016, balíček č. 29
 • další legislativní změny roku 2016

 

Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi. 

Energetika
Ubytování a turistika