O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Připravujeme pro Vás nový modul WinRKS – podpora Rozpočtového a Kontrolního Systému ve veřejné správě

Připravujeme pro Vás nový modul WinRKS – podpora Rozpočtového a Kontrolního Systému ve veřejné správě

Zveřejněno: 21.10.2013

 Modul vzniknul jako reakce na připravovaný zákon o řídícím a kontrolním systému a jeho účelem je:

- evidovat veškeré "případy" týkající se fungování veřejné správy
(případem se rozumí libovolná událost v rámci činnosti účetní jednotky, která je buď významná z hlediska finančních toků účetní jednotky, reprezentuje základní požadavek na rozpočet příjmů, výdajů nebo financování nebo je pro zpracovatele natolik významná z hlediska činnosti účetní jednotky, že stojí za zaznamenání)

- práce s rozpočtem (příprava a procesy schvalování rozpočtu)
(v modulu je možné vytvářet libovolný počet návrhu schváleného rozpočtu, tisk návrhu ke schválení a automatické zaevidování schváleného rozpočtu do rozpočtového deníku)

- procesní podpora úprav rozpočtu

- rozpočtový výhled (střednědobý i dlouhodobý)
(požadavky je možné pořídit na libovolný počet let dopředu)

- rozborové přehledy (propojení s WinUCR)

- součástí modulu WinRKS je i modul WinSML pro evidenci smluv

- součástí modulu WinRKS je i modul WinESU pro evidenci centrálního číselníku externích subjektů organizace

V případě, že máte jakékoliv dotazy k modulu WinRKS, volejte na telefoní číslo 606 527 521, nebo pište na email jiri.ferbinek@asi.cz

Fotky:

Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi. 

Energetika
Ubytování a turistika