O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Představení nového lektora: Ing. Bc. Miroslav Veselý

Představení nového lektora: Ing. Bc. Miroslav Veselý

Zveřejněno: 16.02.2018

Pojďme si představit lektora a téma, na které se můžete těšit.
 

Ing. Bc. Miroslav Veselý

Je absolventem Jihočeské university v Českých Budějovicích a Masarykovy university v Brně. Celou svoji profesní kariéru spojil s veřejnou správou a posledních téměř dvacet let se věnuje problematice obecní normotvorby. Jedná se o odborníka na problematiku posuzování zákonnosti obecně závazných vyhlášek obcí. Vzhledem k jeho působení v orgánech obce má i dostatek zkušeností z aplikace obecně závazných vyhlášek v praxi.

 

Tvorba obecně závazných vyhlášek

Seminář je zaměřen na seznámení s pravidly obecní normotvorby a riziky, která na obce při vydávání obecně závazných vyhlášek číhají a získání odpovědi na otázku, zda lze obecnězávaznými vyhláškami efektivně řešit veškeré problémy obcí a to zejména v oblasti veřejnéhopořádku. Součástí semináře bude upozornění na nejčastější pochybení při tvorbě obecnězávazných vyhlášek, která mohou mít zásadní vliv na činnost orgánů obce i její rozpočet.

 

Autor:

Stanislava Komárková

Organizátor školení 

Je součástí vzdělávacího týmuwww.efektivniskoleni.cz, v rámci GORDIC školení je zaměřena na spisovou službu.

Energetika
Ubytování a turistika