O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Byl zveřejněn nový Doplněk metodiky č. 1/2015 pro ÚSC a PO

Byl zveřejněn nový Doplněk metodiky č. 1/2015 pro ÚSC a PO

Zveřejněno: 09.09.2015

Změna se týká závazných analytik účtů 336 a 337 a to z důvodu nejednoznačného vyjádření MF ČR k obsahu pojmu "splatný závazek...".

Výklad některých auditorů, kteří z právního hlediska považují za "dluh" závazek po splatnosti vznikla situce, kterou by bylo třeba nějakým způsobem ujednotit. 

Proto vyjímáme pro účty 336 a 337 z definice analytik pro závazky interval analytik "04XX", který bude od závěrky k 30.9.2015 součástí vstupního algoritmu pro položky A.5.1. a A.5.2 přílohy účetní závěrky.

Přílohy:

met_doplněk metodiky pro po 1-2015.pdf [90.85 KB]

met_doplněk metodiky pro úsc 1-2015.pdf [89.92 KB]

Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi. 

Energetika
Ubytování a turistika