O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Rozšíření struktury účetní věty pro rok 2014

Rozšíření struktury účetní věty pro rok 2014

Zveřejněno: 17.12.2013

1. Rozšíření dokladových řad z 6 na 9 míst - rozšíření využití ročních dokladových řad
2. Rozšíření UZ z 8 na 9 míst - rozšíření nástroje rozpočtového třídění ze dvou na tři místa
3. Rozšíření ORJ ze 4 na 10 míst - využití pro vedení identifikátoru veřejné zakázky pro PAP

S rozšířením struktur z výše uvedených důvodů je pro WinUCR stanoveno nové rozhraní 56Gg (viz přiložený soubor).

Metodika využití slova ORJ v rozšířené struktuře

Rozšíření struktury slova ORJ, ke kterému muselo být přikročeno z důvodu hledání možnosti zadávat nový údaj pro vyjmenované účty v PAP má dopad na všechny účtové výjimky. Ve všech účtech účtové osnovy, podrozvahových účtech a účtech vnitropodnikového účetnictví kde bylo toto slovo zpřístupněno je od 1.1.12014 možno zadávat rozsah až 10 míst v číselném vyjádření. Rozšíření tohoto slova na deset míst však nelze chápat jen jako možnost absolutního, neomezeného využívání ve všech různých výjimkách. Je třeba si uvědomit následky případného využití rozšířené struktury. 
Proto je třeba ÚJ na případná omezení nebo rizika upozornit.

- doporučujeme dodržet využívaný rozsah pro rozpočtové účty na 4 místa zprava vyjádřeno schematicky ORJ = "000000YYXX" nebo "000000XXXX"
000000 = konstanta, YY = radní (PO úsek), XX = odbor nebo "XXXX" (jako jedno číslo)


- v ostatních výjimkách, kde je slovo podle konfigurace dostupné, je třeba buď pokračovat v dosavadním používaném rozsahu (obdoba použití v rozpočtu) nebo možno využít rozšířenou strukturu.

Přílohy:

změna závazného rozhraní dat pro modul winucr.pdf [74.99 KB]

Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi. 

Energetika
Ubytování a turistika