O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Inventura majetku s pomocí čtečky čárových kódů

Inventura majetku s pomocí čtečky čárových kódů

Zveřejněno: 03.09.2013

Blíží se konec roku a s ním spojená inventura majetku, která probíhá na všech organizacích. V poslední době je stále více oblíbená možnost provést inventuru s pomocí čtečky čárových kódů. Tento způsob inventury si oblíbily hlavně základní školy a domovy důchodců, kde během roku dochází k častějšímu přesunu majetku mezi místnostmi.

A jak taková inventura probíhá?

Nejdřív se začne polepením majetku štítky s čárovým kódem. Ten Vám vytiskne firma Gordic, ale může si ho provést i sám zákazník. Dále je nutné doinstalovat program, který propojí evidenci majetku s čtečkou a přetáhne do ní potřebná data. Po nahrátí dat spustíme čtečku čárových kódů a nastavíme místnost, ve které se nacházíme. Pak začneme snímat majetek. Když čtečka pípne krátce, majetek byl nalezen a zobrazí se na displeji inventární číslo a název. Pokud čtečka pípne dlouze, majetek byl také nalezen, ale čtečka upozorňuje, že se má nacházet v jiné místnosti a uvede v jaké. Uživatel je dotázán, zda chce provést změnu umístění, buď zvolíme ano a čtečka si poznačí změnu umístění, nebo ne a pak bychom měli majetek přemístit do původní místnosti. Na čtečce je dále možné zobrazit majetek, který se v místnosti má nacházet, nebo majetek, který jsme v místnosti ještě neinventarizovali, nesejmuli čtečkou. Po provedení fyzické inventury se zase vracíme k počítači, kam budeme nahrávat data z čtečky. Zde si budeme moci vytisknout, který majetek nebyl nalezen, u kterého majetku došlo k přemístění a který je v pořádku.

Jaké jsou hlavní výhody?

  • důslednost inventury - Inventura se nedá ošidit, v praxi se stává, že uživatelé bez podrobných kontrol inventuru podepíší, ale majetek moc nekontrolují. Při inventuře s čtečkou musí být ale každý majetek sejmut.

rychlost změny umístění přesunutého majetku - Tato operace již není prováděna na každé kartě v majetkovém programu, ale provede se automatizovaně, jednou hromadnou operací.

Pokud máte nějaké dotazy k inventuře majetku s pomocí čtečky čárových kódů, ptejte se mne na emailu jiri.ferbinek@asi.cz nebo telefonu 606 527 521. Vaše dotazy rád zodpovím.

Jiří Ferbínek

Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi. 

Energetika
Ubytování a turistika