O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Výstup dat na kraj - upozornění pro obce

Výstup dat na kraj - upozornění pro obce

Zveřejněno: 26.02.2014

Upozorňujeme obce, které posílají měsíčně svá data na Kraj přes Výstup 5,6xG, že nově nemohou poslat dávku 5,6,E, ale 5,6,G z důvodu rozšíření účetní věty. Pro obce, které posílají svá data přes Archív se nic nemění a postup je stejný. Při provádění roční uzávěrky 2013 Vám byl nový formát nainstalován a nastaven, jen někteří uživatelé mají přednastaveno své uživatelské nastavení a zde ke změně nemuselo dojít. Proto před odesláním dat doporučujeme provést kontrolu.

Jak vše provést?

Pro poslání dat za měsíc leden stačí mít nastaven aktuální měsíc leden a přes menu Účetnictví\Uzávěrka M\ Kontrolní chod provést kontrolní chod redukovaný. Nyní pokračujeme s výstupem dávky, opět menu Účetnictví\Uzávěrka M\Výstup\ 5,6,xG. V nově otevřeném okně zvolíme email kraje a pro ověření typu dávky klikneme na tlačítko Možnosti. V nově otevřeném okně (na přiloženém obrázku je to to vpravo) se přepneme na záložku Formát a hned v první kolonce musí být vyplněno 56Gg textová dávku. Pokud není, typ dávky vyberte přes roletku a pro uložení můžete kliknout na ikonu diskety (vlevo dole). Klikneme na OK pro potvrzení a již dávku můžeme posílat. Stejným způsobem se posílá rozpočet, jen musíme jít přes textové menu Rozpočet\Uzávěrka M\Výstup\ 5,6,xG.

Jak poslat data za únor?

Pokud nemáme uzavřený leden a jeho uzávěrku ještě nechceme provést, využijeme zpětné uzávěrky měsíce. Spouštíme účetnictví, vyplníme rok, IČO, zadáme měsíc 2 a vpravo zaškrtneme políčko Režim zpětného období, pak klikneme na OK. V nově otevřeném okně klikneme na tlačítko Zpětná uzávěrka měsíce – komplet a tím dojde k přepočtení dat za účetnictví a rozpočet.

POZOR - zpětná uzávěrka měsíce načte jen tolik řádků pro kolik máte zakoupené účetnictví. Pak byste neposlali všechny data a měli byste jiné zůstatky než Kraj. V případě překročení počtu řádku za jeden měsíc kontaktujte svého servisního pracovníka. Dále už je postup pro odeslání dat stejný, tedy pro účetnictví menu Účetnictví\ Uzávěrka M\Výstup\ 5,6, xG....

Fotky:

Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi. 

Energetika
Ubytování a turistika