O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › Přeindexace v programu WPED

Přeindexace v programu WPED

Zveřejněno: 16.01.2015

Při práci s program WPED - Podání elektronických dat se může přihodit, např. že uživatel má připraven XML výkaz v dokumentech k podání, provede jeho odeslání, ale výkaz se nepřesune do odeslaných dokumentů a stále se nachází v dokumentech k podání. Přitom jeho stav se změní z Připraveno k el. podání na Odesláno.

A právě v takovém případě nám pomůže přeindexace. Uživatel ji najde přes menu Nástroje\Správa dat\Přeindexace.

 

Přeindexace – provede opětovné vytvoření indexových souborů, které mají zásadní vliv na správnou funkci aplikace, např. zobrazení seznamu podání. Přeindexace tedy řeší náš výše uvedený problém a po jejím provedení se výkaz zobrazí mezi odeslanými výkazy.  

 

Připomeňme si, že se přeindexace nachází v každém ekonomickém programu firmy GORDIC a je to první věc, kterou by měl uživatel vyzkoušet při řešení svého problému. Tedy v případech, kdy se program začne nějakým způsobem nestandardně chovat. Nejčastěji se např. nezobrazují všechna data, ačkoliv jsou napořizována, nelze nalézt věty z účtového rozvrhu, ačkoliv se v něm určitě vyskytují, program byl nestandardně ukončen atp.

Fotky:

Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi. 

Energetika
Ubytování a turistika