O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › GINIS Standard - modul UCR dostává nový rozměr

GINIS Standard - modul UCR dostává nový rozměr

Zveřejněno: 07.09.2017

Rád bych Vás informoval o dvou nových funkcích modulu UCR, které rozšiřují stávající funkcionalitu a uživatelům přinesou nové možnosti.

1) Informační panel

Tato nová (standardní) funkcionalita umožňuje uživatelům zobrazit na hlavním okně aplikace UCR „Přehled o hospodaření organizace“. Tento základní přehled je dodáván jako součást funkcionality.

V případě požadavku zákazníka je možno tento přehled zakázkově modifikovat, případně vytvořit přehled zcela novýVzhledem k použité technologii GFRM je možno využít i interaktivity těchto přehledů tak, jak je znáte například z Rozklikávacích rozpočtů (prokliky do jiných reportů).

Funkcionalita bude plně uvolněna ve verzi 380, nicméně již nyní je možné ji nasadit v „pilotním režimu“.

 

2) Úloha Financování je víceletá

Úloha Financování (placené rozšíření modulu UCR – POL 1210, PPOL 302 – prohlížení financování) umožňuje zobrazit základní údaje o financování v rozpadu dle topologie a rozpočtové skladby a takto získat aktuální informace o stavu akvizičního procesu (Rozpočtováno, Blokováno, Nasmlouváno, Objednáno, Rezervováno, Čerpáno a v zejména informace o aktuálních Disponibilních zdrojích).

Dosud bylo možné zobrazovat data pouze za aktuální období, resp. období, které má uživatel aktuálně vybrané při vstupu do modulu.

 

Vzhledem k tomu že již delší dobu nedošlo ke změně rozpočtové skladby (struktury a šířky jednotlivých slov), rozhodli jsme se nově umožnit vybírat do seznamu i data za minulá období – možnost vybrat interval roků. To uživatelům umožní jednoduše získat informace o financování v průběhu jednotlivých let a ty dále filtrovat, seskupovat, případně tisknout nebo exportovat do MS Excel.

 

Uživatelé, kteří toto rozšíření dosud nemají zakoupené, mohou požádat o prezentaci prostřednictvím časově omezené marketingové licence.

 

Fotky:

Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi. 

Energetika
Ubytování a turistika