O firmě | Kontakty | Společenská odpovědnost | Kariéra | Podpora | Fotogalerie

Úvodní stranaČlánky › WUCR GINIS Express – dodatečné daňové přiznání

WUCR GINIS Express – dodatečné daňové přiznání

Zveřejněno: 29.11.2016

S kontrolním hlášením a s přenesenou daňovou povinností se u zákazníků objevuje častěji potřeba podat na Finanční úřad DODATEČNÉ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ. Znáte to. Někomu na úřadě se na stole objeví faktura s přenesenou daňovou povinností, která se nedostala na účtárnu a dodatečné daňové přiznání je na světě.

Podrobné informace najdete v Metodice „Vedení daňové evidence a účtování o dani z přidané hodnoty“, kterou každý rok firma GORDIC pro své zákazníky vydává.

My si ale teď popíšeme stručný popis, co vše je zapotřebí pro tisk dodatečného daňové přiznání  udělat.

1. Účtování

Účtovat budeme do aktuálního otevřeného měsíce. Pořídíme nový účetní doklad. Pokud účtujeme z knihy došlých nebo odeslaných faktur po zápisu faktury, popis dokladu se nám vyplní sám. Pokud účtujeme přes UCR, musíme v kolonce doklad zmáčknout lomítko na numerické klávesnici pro vyvolání popisu dokladu. Ten musíme vyplnit jako při běžném daňovém dokladu. Dále se budeme soustředit na účtování. A to na ZJ – záznamové jednotka a UZ – účelový znak. Do kolonky

ZJ účtujeme ke kterému řádku daňové přiznání DPH patří. Jen pro řádné přiznání záznamová jednotka začíná dvojkou (například pro řádek 40 účtujeme ZJ 240). Pro dodatečné daňové přiznání ale záznamová jednotka začíná číslem tři. Dále do kolonky UZ musíme uvést rok a měsíc ke kterému období se dodatečné daňové přiznání vztahuje. Pokud je faktura z března roku 2016, bude hodnota 1603. Ukažme si příklad, jak by vypadalo účtování pro došlou fakturu z března pro 21% DPH.

 

SU        ZJ       UZ                   MD      Dal
321                                                     1210
501      340   1603                 1000
343      340   1603                   210

Pokud máme zaúčtováno, můžeme přistoupit k tisku.

2. Tisk

Pro tisk není zapotřebí zapínat režim zpětného období. Aktuální měsíc máme ten, do kterého jsme účetní doklad zaúčtovali. Sestavu najdeme přes menu Účetnictví\ Tisk\ Generátor\ Výkazy. Zde zvolíme volbu UCRGUDP0 – Dodatečné DPH a následné kontrol. hlášení od 01.01.2016. Dále pro finanční úřad UCRGUDDZ – Přiznání k DPH dodatečné – SML dávka. Po této volbě se objeví maska Měsíc Den Doklad pro zadání datumu účtování o dodatečném daňovém přiznání. I když jsme čtvrtletní plátci DPH a účtovali jsme např. do měsíce 11, do masky zadáme 11.

Po potvrzení masky se objeví druhá na zadání UZ. Pokud jsme měsíční plátci DPH, do masky zadáme dle našeho příkladu 1603. Tedy že dodatečné daň přiznání děláme za březen. Pokud jsme plátci čtvrtletní, do masky zadáme od 1601 do 1603. Tedy první čtvrtletí. Masku potvrdíme a již vidíme XML dodatečné daňové přiznání. To klasickým způsobem odešleme na finanční úřad.

Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi. 

Energetika
Ubytování a turistika